× ABONNEREN

Hoge prevalentie rugpijn onder tandartsen

9 december 2019 Geen reacties

Rugpijn is de meest voorkomende musculoskelettale aandoening onder tandartsen. De prevalentie en intensiteit van de rugpijn onder tandartsen neemt sterk toe gedurende het werkzame leven.

Onderzoekers uit Frankrijk hebben de prevalentie en intensiteit van rugpijn beoordeeld bij meer dan 1000 tandartsen. Ook hebben ze gekeken naar het effect van werkgerelateerde factoren. Persoonlijke kenmerken en gegevens over nek- en rugpijn werden verzameld via een digitale vragenlijst. Chronische rugpijn werd door 77,9% van de tandartsen gerapporteerd. Afhankelijk van de locatie van de pijn, varieerde de intensiteit van de rugpijn, op een schaal van 0 tot 10, van 3,9 tot 4,3. Vrouwen hadden vaker en intensere pijn in de nek en bovenrug ten opzichte van mannen (OR 1,5). Daarnaast waren leeftijd en het aantal werkjaren geassocieerd met intensere pijn. Ook tandartsen die regelmatig wisselden van houding gaven vaker aan intensere rugpijn te hebben dan tandartsen die niet van positie wisselden. De reden hiervoor zou onvoldoende kennis over een goede houding kunnen zijn, leidend tot rugpijn of het regelmatig wisselen van houding om juist rugpijn te voorkomen.

De toenemende prevalentie en intensiteit van rugpijn moet onder de aandacht gebracht worden bij tandartsen en tandheelkundestudenten. Uit een artikel van Bruers bleek al een hoge incidentie musculoskelettale klachten onder Nederlandse tandartsen en studenten tandheelkunde. (Bruers, 2017)

 (Bron: Eur Spine J, november 2019)

Leestip: Meer lezen over de preventieve inspanning die al geleverd worden?
- ‘Kennis over ergonomie ontsloten’ uit het NTVT van september 2018
- ‘Willem Rademacher wint Hokwerda Award 2017’ uit het NTVT van oktober 2017
- ‘App voor goede werkhouding tandarts wint Hokwerda Award 2016’ uit oktober 2016