×

Implantaat bij gezonde patiënt: antibioticaprofylaxe niet nodig

21 maart 2019 Geen reacties

Volgens onderzoekers van het New York University College of Dentistry en de University of Iowa is er geen indicatie voor het voorschrijven van antibiotica aan gezonde patiënten voor en na een tandheelkundige implantaatbehandeling om postoperatieve infectie te voorkomen.

De onderzoekers concluderen dit nadat zij een systematisch literatuuronderzoek hadden uitgevoerd naar het effect van antibioticaprofylaxe bij implantaatbehandelingen in gezonde patiënten. Hiervoor bekeken zij 1.022 samenvattingen en 22 uitgebreide artikelen waarin een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar de resultaten van antibioticaprofylaxe op algehele, vroege en late postoperatieve infectie werd beschreven. Uiteindelijk werden 10 onderzoeken met in totaal 1.094 patiënten geïncludeerd in de meta-analyse. Deze vond geen statistisch significante verschillen in algehele, vroege en late postoperatieve infectie tussen patiëntengroepen die wel of geen antibiotica hadden gekregen.

In het licht van de risico’s op bijwerkingen van dit geneesmiddel op patiëntniveau alsmede de risico’s voor de volksgezondheid (resistente bacteriën) vragen deze resultaten om verandering in de routine van het voorschrijven van antibioticaprofylaxe bij implantaatbehandelingen. De onderzoekers adviseren dat clinici voorzichtig moeten zijn bij het voorschrijven van dit geneesmiddel en dat zij het voordeel ervan (of het gebrek daaraan) per patiënt goed overwegen in het licht van de medische voorgeschiedenis en chirurgische complexiteit.

(Bron: Clin Oral Investig, 1 maart 2019)