×

Implantaten verhogen risico op cariës in buurelementen

3 februari 2020 Geen reacties

De aanwezigheid van een implantaat naast een natuurlijk gebitselement verhoogt de kans op het ontstaan van approximale-, cervicale- en wortelcariës. Het ontstaan van cariës naast een implantaat hing samen met de horizontale afstand tussen het implantaat en het natuurlijke gebitselement (ITD). Het risico op cariës was 7,5% bij een afstand kleiner dan 2 mm tot 40% bij een IDT van 6 mm of groter.

In dit retrospectieve onderzoek beoordeelden de onderzoekers het beeld van 300 implantaten, met daarbij in totaal 407 tand-implantaatcontacten. De implantaten werden de afgelopen 11 jaar geplaatst in een privékliniek in de Verenigde Staten. Alle implantaten waren verschroefd maar verschilden in platform, diameter en fabrikant.

De onderzoekers troffen een onverwacht groot aantal cariëslaesies aan in gebitselementen naast een implantaat. De vraag die ze stelden was of de horizontale afstand tussen implantaat en natuurlijk gebitselement, de aanwezigheid van een restauratie in het buurelement en de verticale afstand tussen het contactpunt en implantaatplatform van invloed waren op het ontstaan van cariës.

Uit de analyse van de resultaten bleek dat cariës aangetroffen werd bij een gemiddelde ITD van 4,1 mm terwijl de gebitselementen waar geen cariës aangetroffen werd een gemiddelde IDT van 3,5 mm hadden. De aanwezigheid van restauraties in de natuurlijke gebitselementen gaf een odds ratio van 2,25 op het ontstaan van cariës. De onderzoekers dragen als mogelijke verklaring hiervoor aan dat de ronde vorm van het implantaat en de verticale vormgeving van het abutment en de kroon (het emergence profile) vaak resulteert in een interdentale ruimte die lastig te reinigen is en waar makkelijk plaque accumuleert.

Ondanks het vooral beschrijvende karakter van het onderzoek, geven de resultaten aan dat ook in de zijdelingse delen pink esthetics en de vorming van een gezonde interdentale papil van belang is. De grootte van het implantaatplatform, de afstand tot het buurelement en de aanwezigheid van restauraties in het natuurlijke gebitselement in relatie tot het ontstaan van cariës dient verder onderzocht te worden en verdient meer aandacht in de behandelplanning.

 (Bron: Compend Contin Educ Dent.  Jan 2020)