× ABONNEREN

Interpretatie diagnose hoofd-halsmelanoom is afhankelijk van ervaring patholoog

Promotie D. Berger

17 december 2021 Geen reacties

Het hoofd-halsgebied is een complexe anatomische regio met elkaar kruisende lymfebanen, onverwachte drainagepatronen en verschillende lymfeklierstations. In haar proefschrift gebruikt Danique Berger in retrospectief de databestanden van melanoompatiënten, in het bijzonder hoofd-halsmelanomen (HNCM), van de afgelopen 20 jaar om de verschillende therapeutische opties voor deze patiënten te evalueren.

Ondanks betere voorlichting blijkt de incidentie van huidmelanomen nog steeds toe te nemen door zonverbranding op jonge leeftijd, vergrijzing en toegenomen detectie. Het bepalen van het stadium waarin het melanoom zich bevindt, is cruciaal voor het inschatten van de prognose en het instellen van de juiste therapie. Uit onderzoek van histopathologierapporten bleek er tussen verschillende pathologen een discordantie in de interpretatie van de gegevens te zitten. Ondanks nieuwe en veelbelovende analysetechnieken blijft de uiteindelijke interpretatie afhankelijk van de individuele ervaring van de patholoog. Daarom wordt aanbevolen om langdurig ervaring op te doen in multidisciplinair georganiseerde melanoomcentra.

Voor de behandeling van melanomen was decennialang therapeutische lymfeklier dissectie (TLND) de aangewezen behandeling, zonder een degelijke wetenschappelijke onderbouwing. Door een toegenomen kennis van de lymfeklierdrainagepatronen is de uitgebreidheid van TLND afgenomen. Daarnaast is gebleken dat aanvullende immunotherapie na chirurgie en neo-adjuvante immunotherapie resulteert in een significante toename in de overlevingscijfers bij stadium III-patiënten, wat bijdroeg een minder uitgebreide chirurgie.. Danique hoopt dat in de toekomst veelbelovende nieuwe therapeutische behandelingen ervoor zorgen dat de rol van chirurgie nog verder teruggedrongen wordt. Een veelbelovende behandelmethode voor huidmelanomen is de  locoregionale toediening van het immunosuppresiva T-VEC om lokaal een tumordodende immuunrespons uit te lokken in combinatie met systemisch immunotherapie.

Op 17 december 2021 promoveerde Danique Berger aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Head and neck cutaneous melanoma: new insights in diagnostics and therapy’. Promotoren waren prof. dr. A.J.M. Balm en prof. dr. MW.M. van den Brekel. Copromotoren waren dr. W.C.M. Klop en dr. A.J. van Akkooi.

(Beeld: Shutterstock)

Reacties