× ABONNEREN

Kans op depressie groter na tandverlies

26 augustus 2021 Geen reacties

Het verliezen van een gebitselement is sterk gerelateerd aan een verhoogde kans op een depressie onder Amerikaanse volwassenen. De impact van het verliezen van 10 of meer gebitselementen is vergelijkbaar met een depressieve stoornis, waarbij men geen antidepressiva krijgt.

Door middel van instrumentele-variabele-analyse werd gekeken naar het causale effect van tandverlies op depressie. Een instrumentele variabele is een factor die de onafhankelijke variabele beïnvloedt, maar die niet gerelateerd is aan de uitkomstvariabele. Allereerst wordt het verband tussen de instrumentele variabele en de onafhankelijke variabele geschat, waarna het verband tussen de kans op de onafhankelijke variabele en de uitkomstvariabele wordt geschat. Deze analyse wordt in observationeel onderzoek gebruikt om effecten te schatten, waarbij (niet gemeten) confounders geen invloed hebben. De gegevens van de 169.061 deelnemers waren afkomstig van het Behavioural Risk Factor Surveillance System (BRFSS) in 2006, 2008 en 2010, een telefonische enquête onder de bevolking van 18 jaar en ouder in de Verenigde Staten.

Het fluorideren van water is een bewezen maatregel voor de preventie van cariës in het algemeen en tandverlies bij volwassenen. Amerikaanse volwassenen die in hun kindertijd werden blootgesteld aan drinkwaterfluoride hadden meer tanden, maar het fluorideren van water beïnvloedde de incidentie van depressie niet. De variatie in waterfluoridering per county is om deze reden gebruikt als instrumentele variabele.

De resultaten toonden aan dat de blootstelling aan gefluorideerd water in de kindertijd het verlies van 0,564 gebitselementen voorkwam. Onder de aanname dat blootstelling aan fluoride depressie alleen beïnvloedt via tandheelkundige gezondheid, toonde de regressie een causaal effect van tandverlies op depressie: het verliezen van een gebitselement verhoogde de depressiesymptomen met 0,146 Patient Health Questionnaire(PHS-8) scorepunten. De kans op een ernstige depressie nam toe met 0,81% bij het verliezen van 1 extra gebitselement. Het effect van het verliezen van gebitselementen op depressiesymptomen bleek groter te zijn bij jongvolwassenen, hogere inkomensgroepen, mannen en mensen die minder gebruikmaken van tandheelkundige zorg.

Dit onderzoek toont aan dat het bevorderen van de mondgezondheid het psychologisch welzijn van de wereldbevolking aanzienlijk verbetert.

 (Bron: Epidemiol Psychiatr Sci, 25 mei 2021)

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Reacties