× ABONNEREN

Kwaliteitstoename van gerandomiseerd onderzoek

14 augustus 2013 Geen reacties

De resultaten van een recent onderzoek tonen dat de kwaliteit van het gerandomiseerde onderzoek in de Chirurgie de laatste jaren is toegenomen. Er wordt beter gerapporteerd over de grootte van de steekproef, de primaire uitkomstmaten en uitval, en analyse gebeurt vaker op grond van ‘intention to treat’. Een zwak punt blijft de blindering.

Voor het onderzoek werd in PubMed gezocht naar alle gepubliceerde chirurgisch gerandomiseerde onderzoeken uit de periode 1999-2009. Hieruit bleek dat het aantal onderzoeken in die 10 jaar met precies de helft was toegenomen, van 300 naar 450. De meeste onderzoeken werden nog steeds uitgevoerd in Europa (van 54 naar 45%). Het aandeel Noord-Amerikaanse onderzoeken daalde van 24 naar 12%, dat van Aziatische steeg van 20 naar 35%. Afrika en Zuid-Amerika namen 7% van de onderzoeken voor hun rekening. In 1999 was 6% van de onderzoeken uitgevoerd met een laag risico op vertekening, in 2009 gold dat voor 14%. “Europese studies verbeterden zowel in volume als gerapporteerde kwaliteit, terwijl Noord-Amerikaanse studies wel beter werden, maar afnamen in aantal. Het volume van Chinese studies vervijfvoudigde, maar zonder verbetering van de lage kwaliteit”, luidden de bevindingen. “Ongeveer een kwart van de Europese studies heeft een laag risico op vertekening. Op landniveau was Nederland het land met de hoogste gerapporteerde kwaliteit.” De helft van de 18 onderzochte Nederlandse onderzoeken uit 2009 had een laag risico op vertekening, tegen bijvoorbeeld 2,5% van de 40 Chinese, en 14% van de 52 Noord-Amerikaanse onderzoeken. Het aantal onderzoeken zonder externe financiering verdubbelde van 20 naar 39%. Vooral chirurgische procedures mochten zich in een groeiende belangstelling verheugen, ten koste van medicatieonderzoek.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het augustusnummer van het tijdschrift Annals of Surgery.

(Bron: Ned Tijdschr Geneeskunde, 17 juli 2013)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje