× ABONNEREN

Levensverwachting in Nederland blijft stijgen

16 september 2016 Geen reacties

Uit de Prognosetafel AG2016 van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) blijkt dat van zowel vrouwen als mannen de sterftekansen nog steeds dalen en de levensverwachting blijft stijgen. De levensverwachting van een in 2016 geboren meisje is 93,0 jaar en van een in 2016 geboren jongen 90,1 jaar. Het AG verwacht dat de levensverwachting van jongens en meisjes, die over 50 jaar worden geboren, verder zal stijgen met 3 à 4 jaar.

Met de Prognosetafel AG2016 presenteert het AG haar meest recente inschatting van de toekomstige sterfte voor de Nederlandse bevolking. De nieuwste inschatting is gebaseerd op zowel Nederlandse sterftedata als sterftedata van Europese landen met een vergelijkbare welvaart als in Nederland. Tevens is rekening gehouden met de samenhang tussen de sterfteontwikkelingen van mannen en vrouwen.

De laatste 50 jaar is de levensverwachting in Nederland gestaag toegenomen. Deze tendens heeft grote impact op de samenleving. Voor pensioenfondsen en levensverzekeraars is het van belang continu inzicht te hebben in deze ontwikkeling om gedane beloften na te kunnen komen.

Uiterlijk op 1 januari 2017 zal volgens de Wet uitsluitsel moeten komen over een eventuele verhoging van de AOW-leeftijd in 2022 en de pensioenrichtleeftijd in 2018 op basis van de dan meest recente ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De Prognosetafel AG2016 laat nu al zien dat een verhoging van de pensioenrichtleeftijd in 2018 van 67 naar 68 jaar onvermijdelijk zal zijn.

(Bron: ANP 13 september 2016)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje