× ABONNEREN

Lustrum NVSST 2013

4 december 2013 M.A.J. Eijkman Geen reacties

Het zesde lustrum van de Nederlandse Vereniging voor de Studie van Sociale Tandheelkunde(NVSST) werd op 29 november 2013 in Nijmegen gehouden. De afgelopen decennia werden bij deze kleine studievereniging steeds actuele thema’s besproken zoals ‘Toegankelijkheid van de mondzorg’, ‘Menskracht binnen de beroepsgroep’, ’Communicatie met de patiënt’, ’Maatschappelijk imago van de beroepsgroep’ en vanzelfsprekend de’ Marktwerking en kwaliteit in de mondzorg’. Vier sprekers, ieder met een eigen expertise, belichtten tijdens de lustrumbijeenkomst 2013 een aantal problemen waarmee de tandheelkunde nu en in de toekomst te maken zal krijgen.

De nieuwe penningmeester van de NMT mr. Tijmen Hiep, tandarts, ging in op de verregaande economisering van de gezondheidszorg. De patiënt van vandaag is veel meer een consument van zorg dan vroeger, met alle gevolgen van dien. In de toekomst zullen de economische belangen een nog grotere rol gaan spelen in het overheidsbeleid, en dat kan ten koste gaan van zorginhoud en ethiek, betoogde Hiep.

Prof dr. Jan A.A. Adriaanse, hoogleraar ‘Turnaround management’, bestudeert ondermeer hoe het bedrijfsleven omgaat met maatschappelijke veranderingen. Ook de mondzorg ontkomt niet aan deze wetmatigheid. In zijn soms prikkelende voordracht vroeg hij de toehoorders naar “Het wezen van de moderne Tandheelkunde”, “ Is een tandarts een merk en wat maakt tandartsen nu zo uniek?” Moderne tandartsen moeten zich, naar zijn voorzichtig oordeel, afvragen of zij in behandeling en praktijkvoering voldoende inspelen op de wensen van de patiënten en op de vrije marktontwikkelingen in de gezondheidszorg. Tandartsen kunnen in dit opzicht leren van innovatieve ondernemers!

Gynaecoloog dr. Peter Holland is betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van klinische richtlijnen binnen de mondzorg. In zijn betoog refereerde hij aan het rapport 'De Mondzorg van Morgen' uit 2012. Patiënten, zorgverzekeraars en de overheid zullen in de toekomst steeds meer vragen gaan stellen over de kwaliteit van de mondzorg. Deze kwaliteit moet inzichtelijker worden. Het is “vijf voor 12”, aldus Holland en maatregelen kunnen echt niet achterwege blijven.

De laatste spreker was de nieuwe ACTA-hoogleraar Sociale Tandheelkunde dr. Geert van der Heiden. Als klinisch epidemioloog is hij zeer geïnteresseerd in de ‘vertaling’ van nieuwe wetenschappelijke kennis naar de praktijk. Van der Heiden merkte op dat de laatste 50 jaar in de tandheelkunde grote successen zijn geboekt, maar dat de tijd nu rijp is voor onderzoek naar de tandheelkundige behoeften van de patiënt. Het huidige onderzoeksbeleid binnen de tandheelkunde is echter inefficiënt. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en epidemiologisch onderzoek kunnen deze situatie wezenlijk veranderen. (M.A.J. Eijkman, redacteur)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje