× ABONNEREN

'Maak van gezonde keuzes, makkelijke keuzes'

Expert uitgelicht

12 juli 2022 D. Duijster Geen reacties

Dr. Denise Duijster heeft na de bacheloropleiding Tandheelkunde een masteropleiding in Dental Public Health afgerond aan de University College London. Ze werkt als universitair docent aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) bij de sectie Maatschappij en Mondgezondheid en is sinds januari 2022 redacteur van het NTVT. Ze is mede-ontwikkelaar van de ‘Uitblinkers’ interventie, die zich richt op opvoedvaardigheden om tandenpoetsen bij kinderen te stimuleren. Over de ‘Uitblinkers’-methodiek verschenen 2 artikelen met Denise Duijster als coauteur.

Op welk vlak ligt jouw specialisatie?

Ik ben gespecialiseerd in het vakgebied Dental Public Health. Dit vakgebied houdt zich bezig met de preventie van mondziekten en de bevordering van mondgezondheid, waarbij de populatie het uitgangspunt is. Kernactiviteiten zijn het in kaart brengen van mondziekten en zorgbehoeften in de samenleving, het begrijpen van de oorzaken van mondgezondheidsachterstanden bij kwetsbare groepen, en het bestuderen van collectieve interventies en beleid om mondziekten terug te dringen.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen je vakgebied op dit moment?

De laatste decennia zijn grote stappen gezet in het begrijpen hoe sociaaleconomische leefomstandigheden en armoede invloed hebben op mondgezondheid van mensen. Bevordering van mondgezondheid richt zich daarom steeds meer ook op beleid om leefomstandigheden te verbeteren en om van gezonde keuzes, makkelijke keuzes te maken.

 

denise duijster 11

(Fotograaf: Joost Hoving)

Wat houdt je in je werk bezig op dit moment?

Mijn werkzaamheden op ACTA bestaan voornamelijk uit onderzoek en onderwijs. Mijn onderzoek richt zich op het bestuderen van de mondgezondheid van kwetsbare groepen in de samenleving. Recent zijn 2 grote projecten op dit gebied gehonoreerd waar ik actief bij ben betrokken: ORANGEHealth en METAHEALTH.

Daarnaast ben ik betrokken bij de evaluatie van interventies ter preventie van cariës bij kinderen, zowel in lage als hoge inkomenslanden. Zo werk ik aan het ‘Fit for School’ programma om in Zuidoost-Azië Ministeries van Onderwijs te ondersteunen bij de verbetering van toegang tot water, sanitaire voorzieningen en (mond)hygiëne op scholen. Dit doen we samen met de Duitse ontwikkelingsorganisatie ‘Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit‘ (GIZ).

Welke recente NTVT-publicatie is je het meest bijgebleven en waarom?

Ik heb met veel plezier het tweedelige artikel gelezen van Niesten, Gerritsen en Leve, getiteld 'Wat bevordert en belemmert de integratie van mondzorg in de algemene zorg?' in de editie van oktober 2021. Deze 2 artikelen geven een mooi, verdiepend overzicht van belangrijke factoren op micro-, meso- en macroniveau die hierbij een rol spelen en biedt aanknopingspunten om de integratie te verbeteren.

Wat is je belangrijkste boodschap aan de beroepsgroep?

Wat werkt voor de individuele patiënt is niet altijd ook de beste methode om mondgezondheid te bevorderen op populatieniveau. Tegenwoordig worden mondzorgverleners geacht zorgverlening te baseren op wetenschappelijk bewijs en de behoeften van de patiënt, met het oog op het bevorderen van welzijn. Dat is een mooie ontwikkeling, en richtlijnen helpen daarbij. Toch geven we nog veel zorg uit gewoonte zonder dat daar een (wetenschappelijke) onderbouwing voor is (‘baat het niet, dan schaadt het niet’). De vraag is in hoeverre dit te verantwoorden is, ook vanuit het perspectief van zorgkosten. Ik denk dat het belangrijk is dat de beroepsgroep daar kritisch en reflecterend over in gesprek blijft.

Wanneer heb je voor het laatst zelf een wetenschappelijk artikel geschreven en waar ging het over?

Vorige maand heb ik een artikel ingediend dat verrassend genoeg volledig gaat over toiletten. Toch heeft het indirect wel verband met mondgezondheid. Samen met collega’s heb ik gekeken naar interventies in de Filipijnen om sanitaire voorzieningen op scholen te verbeteren. We vonden dat deze interventies resulteerden in meer functionele, toegankelijke en schone toiletten. Vaak is toegang tot water en sanitair een eerste stap naar het ontwikkelen van een ‘cultuur van hygiëne’ op scholen en biedt het kansen om hygiëne-activiteiten in te bouwen in de schoolroutine, zoals dagelijks handenwassen en tandenpoetsen.

Naar alle nieuwsberichten

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje