× ABONNEREN

Maud Burger ontvangt Debuutprijs 2013

18 november 2013 Geen reacties

Fred Spijkervet overhandigt cheque aan Maud Burger.Op 15 november 2013 nam Maud Burger de Debuutprijs van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde in ontvangst. De prijs werd overhandigd door de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de NTvT BV, prof. dr. Fred Spijkervet, en bestond uit oorkonde, een judicium en een cheque van € 1.500,00. Tevens werd aan de afdeling Kaakchirurgie van het UMC Groningen, van waaruit Burger het artikel schreef, in de persoon van prof. dr. Arjan Vissink een cheque van € 1.500,00 uitgereikt. Vissink was met prof. dr. Luzi Abraham-Inpijn coauteur van het winnende artikel, getiteld ‘Inventarisatie van de kennis over tuberculose onder tandartsen in Nederland’ (Ned Tijdschr Tandheelkd 2012; 119: 140-143). De prijsuitreiking vond plaats tijdens het congres ‘De tand in al zijn facetten’ in Rotterdam.

De Debuutprijs wordt om de 2 jaar toegekend aan een auteur die voor het eerst publiceert in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Dit keer ging het om de jaargangen van 2011 en 2012, waarin 41 artikelen voor de Debuutprijs in aanmerking kwamen. Na een selectie volgens de opgestelde criteria verkozen commissieleden mr. drs. Jeroen Craandijk (voorzitter), Fred Spijkervet en prof. dr. Yijin Ren, het artikel van Burger tot het winnende artikel “…vanwege niet alleen de tandheelkundige en maatschappelijke relevantie maar mede vanwege het toepassen van externe kennis op het tandheelkundig vakgebied, de heldere vraagstelling, de wetenschappelijke opzet en de duidelijke conclusies. Het artikel richt zich op het kennisniveau van tandartsen over tuberculose en het inventariseren van de behoefte aan nascholing over deze infectieziekte. Het voorkomen van tuberculose bij een patiënt of een tandarts is een risico dat zich niet alleen voordoet bij de werkzaamheden in de mond. Omdat de tuberkelbacil is voorzien van een waskapsel, blijft deze lange tijd in stof besmettelijk. Bij het reinigen van de praktijk kunnen de mondzorgverleners stof inademen en alsnog besmet worden. Aan 2 groepen tandartsen werd door een enquête de epidemiologische en klinische kennis over tuberculose geïnventariseerd. Ook werd de behoefte aan nascholing hierover gevraagd. De eerste groep bestond uit 87 tandartsen die een nascholingsdag volgden. De tweede groep (205) was at random geselecteerd. De conclusie van het onderzoek was dat beide groepen een laag kennisniveau over tuberculose hadden. Er bleek geen verschil in kennisniveau te zijn voor geslacht, afstudeerplaats of vestigingsregio tussen de beide groepen. Ongeveer 65% van de tandartsen gaf aan behoefte te hebben aan nascholing op het terrein van infectieziekten. Uit dit en ander onderzoek blijkt dat 1 op de 10 tandartsen met een patiënt met tuberculose te maken heeft gehad. De relevantie voor de tandheelkundige praktijk van deze uitkomsten is daarom, ook volgens de jury, groot. Met meer kennis over tuberculose kunnen tandartsen de patiënt veiligheid en hun eigen veiligheid in de praktijk vergroten”.

Maud Burger studeerde van 2006 tot en met 2011 tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel werkt ze als tandarts algemeen-practicus in Eindhoven en als ziekenhuistandarts bij het Catharinaziekenhuis in Eindhoven.

Met dezelfde coauteurs publiceerde Maud ook het artikel ‘Tuberculose in de tandartspraktijk. Epidemiologie, klinisch beeld en preventie’ in dit tijdschrift (2012; 119: 175-182).

V.l.n.r. Arjan Vissink, Maud Burger, Fred Spijkervet en Luzi Abraham-Inpijn.

V.l.n.r. Arjan Vissink, Maud Burger, Fred Spijkervet en Luzi Abraham-Inpijn.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje