× ABONNEREN

Meer dan 1 miljoen kwetsbare ouderen in 2040

Staat van de mondzorg

11 oktober 2022 Geen reacties

In 2020 publiceerde VEKTIS de ‘Factsheet kwetsbare ouderen’. Daarin wordt gesteld dat in 2020 22% van de ouderen kwetsbaar was, waarmee het aantal kwetsbare ouderen 730.000 bedroeg. Verder werd gemeld dat 547.000 van hen thuiswonend was, dat is ongeveer driekwart van deze groep.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat het aantal 65-plussers de komende jaren toeneemt tot naar schatting 4,2 miljoen in 2030 en 4,8 miljoen in 2040. Als het percentage kwetsbaren onder hen gelijk blijft, zijn er in 2040 naar schatting meer dan een miljoen kwetsbaren ouderen. Als driekwart van deze groep thuis woont, gaat het dan om 800.000 kwetsbare thuiswonende ouderen. (Bron: Staat van de Mondzorg/KNMT, 2022).

svm_okt22_web_actueel.jpg

(Illustrator: Guido van Gerven, Duplo Studio)

Dit zijn voorspellingen waar ook de mondzorg rekening mee moet houden en op moet inspelen. Nelleke Bots-van ’t Spijker heeft onderzocht hoe ouderen en mondzorgverleners de mondgezondheid van de oudere patiënt beoordelen en welke barrières mondzorgverleners ondervonden bij de mondzorg van thuiswonende ouderen. Zie oktobereditie.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje