× ABONNEREN

Metabole controle bij diabetes essentieel voor gezond speeksel

18 mei 2021 Geen reacties

Een ‘goed ingestelde diabetes’ is essentieel voor het behoud van de speekselstroom en daarmee voor de buffercapaciteit en de prevalentie van cariës. Dit concludeerden Griekse onderzoekers die de speekselkenmerken en de prevalentie van cariës vergeleken bij patiënten met en zonder diabetes mellitus type 2 (DM2).   

In totaal namen 23 volwassenen met DM2 en 18 controlepatiënten deel aan het onderzoek. De 23 diabetespatiënten werden ingedeeld in een groep 'goed ingestelde diabetici (HbA1c ≤ 7%) en 'slecht ingestelde diabetici’ (HbA1c > 7%)' om eveneens de impact daarvan op de speekselsecretiesnelheid en de prevalentie van cariës te bestuderen.

Vergeleken met de controlegroep bleken patiënten met DM2 een lagere speekselsecretiesnelheid, een lagere buffercapaciteit en een hogere prevalentie van cariës te hebben. Tevens bleek dat een goed ingestelde diabetes (op basis van de metabole controle) van belang is voor behoud van de speekselsecretiesnelheid, de buffercapaciteit en de prevalentie van cariës. Daarnaast toonden de resultaten aan dat de duur van DM2 gerelateerd is aan een toename van het subjectieve gevoel van een droge mond.

Ruim een miljoen mensen in Nederland hebben diabetes mellitus. Diabetes vormt ook een risico voor de mondgezondheid. Diabeten zijn namelijk vatbaarder voor ontstekingen terwijl ontstekingen en wondjes slechter genezen, wat kan leiden tot gingivitis en parodontitis. Daarom is het belangrijk dat diabetesverpleegkundigen en mondzorgverleners ervan bewust zijn dat de duur en de metabole status van DM2 belangrijke parameters zijn voor orale complicaties, zodat er tijdig en effectief ingegrepen kan worden.

 (Bron: J Dent, 5 maart 2021)

Reacties