× ABONNEREN

Micro-organismen in dentale aerosolen komen voornamelijk uit unitwater

24 juni 2021 Geen reacties

De microbiologische samenstelling van speeksel is significant anders dan de microbiologische samenstelling van aerosolen die ontstaan tijdens het gebruik van ultrasone apparatuur en restauratieve of implantologische behandelingen. Het bleek dat 78% van de microbiota in de aerosolen afkomstig was van unitwater en niet van het speeksel. Opmerkelijk was dat bij een aantal patiënten zonder corona gerelateerde klachten toch SARS-CoV-2-RNA werd aangetroffen in hun speeksel, maar niet in de aerosolen die gevormd werden tijdens hun behandeling. 

Aan dit onderzoek namen 28 patiënten deel die geen coronasymptomen mochten vertonen. Voorafgaand aan de behandeling spoelden zij gedurende 1 minuut met 1% waterstofperoxide. Daarnaast werd gebruikgemaakt van een nevelafzuiger tijdens de behandeling.

De belangrijkste conclusie was dat aerosolen die ontstaan bij tandheelkundige behandelingen voornamelijk biomassa bevatten die afkomstig is van het unitwater. Deze bevinding sluit goed aan bij eerder onderzoek waaruit blijkt dat transmissie van COVID-19 onder tandheelkundig personeel laag is (J Am Dent Assoc 2020; 151: 815-824). Als mogelijke verklaring wordt aangedragen dat de verdunning van speeksel met unitwater (20-200 maal) en het preoperatief spoelen met waterstofperoxide bijdraagt aan de afwezigheid van SARS-CoV-2 in de aerosolen. De onderzoekers stellen dan ook dat het risico van de transmissie van SARS-CoV-2 en andere pathogenen door aerosolvorming tijdens tandheelkundige behandelingen minimaal is, mits de richtlijnen gevolgd worden. 

 (Bron: J Dent Res, 12 mei 2021)

Meer lezen?
- Richtlijn Infectiepreventie
- Leidraad mondzorg corona

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje