× ABONNEREN

Minder pockets bij gebruik van maagzuurremmers

25 november 2021 Geen reacties

Het gebruik van protonpompinhibitororen (PPI’s) zoals omeprazol lijkt geassocieerd te zijn met een lager aantal gebitselementen waarbij verdiepte pockets meetbaar zijn. Bij gebruikers van PPI’s had 14% van de gebitselementen tegenover 27% van de gebitselementen bij niet-gebruikers pockets dieper dan 6 mm.

Van PPi’s zoals omeprazol is bekend dat het gebruik een negatief effect kan hebben op botformatie bij kinderen, bijdraagt aan een lagere mineralisatie van bot en de kans op het ontwikkelen van osteoporose bij ouderen vergroot. Het precieze mechanisme waarlangs PPI’s het metabolisme van bot beïnvloeden is echter onbekend. Omdat bij chronische parodontitis ook het alveolaire bot afgebroken wordt, stelden de onderzoekers van de universiteit van New York zich de vraag of er ook een verband is tussen het gebruik van PPI’s en mate van parodontitis.

Daarom werden retrospectief de gegevens van patiënten van de universiteitskliniek voor parodontologie bekeken. Rokers en diabetici werden uitgesloten. Van de 31 gebruikers van PPI’s had in totaal 14% van de gebitselementen uit deze groep, pockets dieper dan 6 mm. Van de 713 patiënten die geen PPI’s gebruikten had 24% van de gebitselementen pockets dieper dan 6 mm. De groep met patiënten die PPI’s gebruikte was echter wel ouder, 61 jaar versus 56 jaar.Mogelijk zijn de slechte molaren bij deze oudere patënten al geëxtraheerd, wat de lagere scores kan verklaren. Aan de andere kant, parodontitis is positief geassocieerd met leeftijd. De onderzoekers hadden daarom verwacht in de oudere groep juist meer gebitselementen met verdiepte pockets aan te treffen.

Over het algemeen lijkt het gebruik van PPI’s een negatief effect te hebben op het botmetabolisme wat in tegenspraak lijkt met de uitkomsten van dit retrospectief onderzoek. De onderzoekers suggereren dat PPI’s niet alleen de productie van maagzuur remmen, maar ook voorkomen dat osteoclasten het zure milieu creëren dat nodig is voor botafbraak. Daarnaast is bekend dat PPI’s een dempend effect hebben op ontstekingsreacties en hiermee de ernst van de parodontale ontstekingsreactie verminderen.

Gezien de opzet van het onderzoek is het vooral een aanzet tot uitgebreider onderzoek naar het verband tussen het gebruik van PPI’s en parodontitis.

(Bron: Clini Expl Dent Res, 21 september 2021)

(Beeld: Shutterstock)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje