× ABONNEREN

Nieuwe klasse anticoagulantia beperkt bloedingsrisico

1 februari 2023 Geen reacties

Middelen die stollingsfactor XI remmen bieden in de toekomst mogelijk uitkomst bij het dilemma waar artsen voor staan als zij patiënten antistollingsmedicatie voorschrijven. In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde wordt in een samenvattend literatuuronderzoek een aantal klinische onderzoeken naar factor XI-remmende middelen besproken.

Direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) worden voorgeschreven om het risico op trombo-embolische complicaties te verkleinen. Ze verhogen echter ook het risico op bloedingen. Om in de mondzorgpraktijk met dit verhoogde bloedingsrisico om te gaan is in 2019 de richtlijn ‘Bloedige ingrepen in de mondzorg, bij patiënten die antitrombotica gebruiken’ verschenen.

Factor XI speelt een belangrijke rol bij trombosevorming, maar slechts een beperkte rol bij hemostase. Het remmen van deze factor zou dus wel het risico op trombose verkleinen, maar geen verhoogd risico op bloedingen opleveren. Dit in tegenstelling tot de stollingsfactoren die door huidige DOAC’s geremd worden.

Klinische onderzoeken naar factor XI-remmers zijn vooral uitgevoerd bij patiënten die een knieartoplastiek ondergingen, een ingreep die bekend staat om een hoog risico op trombo-embolische complicaties. Er is een aantal verschillende factor XI-remmers ontwikkeld die bij deze patiëntengroep onderzocht zijn. In 4 fase-2-onderzoeken trad minder tot even vaak trombose op als bij andere anticoagulantia. Bij patiënten met atriumfibrilleren met een chronische indicatie voor antistolling leidde de behandeling met factor XI-remmers tot minder bloedingen dan bij het gebruik van DOAC’s.

De auteurs van dit literatuuronderzoek suggereren dat factor XI-remmers een sweet spot kunnen vormen voor anticoagulantia. Fase-3-onderzoeken moeten uitwijzen of deze middelen uitkomst gaan bieden voor kwetsbare groepen. Als dat het geval is, zou dit ook voor tandartsen het werk makkelijker maken.

(Bron: Ned Tijdschr Geneeskd, 6 december 2022)

(Beeld: Shutterstock)

NTVT e-learning Antitrombotica

Vergroot je inzicht in de wetenschap en de kwaliteit van je dagelijkse mondzorgverlening met NTVT e-learning. In deze e-learning bespreekt auteur prof. dr. Fred Rozema wat de nieuwe richtlijn 'Antitrombotica in de mondzorg' betekent voor je dagelijkse praktijk. .

Naar alle nieuwsberichten

Dit bericht delen op sociale media? Klik op de deelknop links in beeld en kies uit Facebook, Twitter of Linkedin.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje