× ABONNEREN

Nieuwe richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen

11 januari 2021 Geen reacties

Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) heeft op 2 januari 2021 de richtlijn ‘Mondzorg voor Jeugdigen – Preventie en behandeling van cariës’ aangeboden aan het Zorginstituut Nederland. De richtlijn is op 4 januari gepubliceerd. In 2019 werd de module ‘Mondzorg voor Jeugdigen – Diagnostiek’ al uitgebracht.

Deze nieuwe klinische praktijkrichtlijn (KPR) is vooral bedoeld voor (kinder)tandartsen, tandartsspecialisten en mondhygiënisten, maar ook andere mondzorgverleners die betrokken zijn bij jeugdigen kunnen de richtlijn raadplegen.

In alle modules van de richtlijn wordt aandacht besteed aan de zorg voor het kind, niet alleen de mondzorg. In de module ‘Preventie en behandeling’ wordt ingegaan op de preventie van cariës bij jeugdigen door middel van motivatietechnieken en de behandeling van cariëslaesies. Daarnaast zijn er aanbevelingen opgesteld voor de preventie en behandeling, waarbij er onderscheid is gemaakt tussen tijdelijke elementen en blijvende gebitselementen. Andere aanbevelingen hebben betrekking op glazuurlaesies, niet-gecaviteerde dentinelaesies en gecaviteerde dentinelaesies. Tot slot is er in de KPR een module te vinden over de organisatie van de zorg wanneer (ouders van) kinderen geen mondzorgverlener bezoeken of wanneer de slechte mondhygiëne zeer hardnekkig is.

De nieuwe klinische praktijkrichtlijn is ontwikkeld door een Richtlijn Ontwikkel Commissie (ROC) onder verantwoordelijkheid van het KIMO. De ROC stond onder voorzitterschap van em. prof. dr. Anne Marie Kuijpers-Jagtman, emeritus hoogleraar orthodontie Radboudumc. De KPR voldoet aan de eisen van Evidence Based Richtlijnenontwikkeling (ERBO), de hoogst mogelijke wetenschappelijke standaard.

 (Bron: KIMO, 4 januari 2021)

De volledige richtlijn en andere documenten zijn hier te vinden.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje