× ABONNEREN

(Nieuwe) WIP-richtlijnen

31 maart 2014 H.S. Brand Geen reacties

Ongeveer 300 tandartsen, mondhygiënisten en assisterenden waren op 31 maart 2014 naar Apeldoorn gekomen om tijdens een door Dental Best Practice georganiseerd congres geïnformeerd te worden over de nieuwe infectiepreventierichtlijnen.

De eerste spreker, Teun Rietmeijer, moest de aanwezigen tot zijn spijt meedelen dat de deze richtlijnen pas eind 2014 gereed zullen zijn. Tot die tijd blijft de richtlijn van 2007 gelden.

In 2 uitvoerige presentaties ging Rietmeijer in op de achtergronden van de totstandkoming van de huidige WIP- richtlijn en de micro-organismen waarop deze richtlijn is gericht. Mogelijke besmettingsroutes in de praktijk werden met foto’s en video’s geïllustreerd. Vervolgens werden stap voor stap talloze infectiepreventiemaatregelen besproken. Voor allerlei tandheelkundige apparatuur werd de mogelijkheid tot desinfecterie en sterilisatie doorgenomen. Hierbij werden de problemen om hand- en hoekstukken adequaat te reinigen gedetailleerd behandeld. Rietmeijer benadrukte ook dat getracht moet worden besmetting van tandheelkundige apparatuur zoveel mogelijk te voorkomen. Zo adviseerde hij het gebruik van ‘sleeves’ bij moeilijk te reinigen apparatuur.

Wolter Brands schetste de wirwar aan richtlijnen waarmee tandartsen worden geconfronteerd. Hij wees er nadrukkelijk op dat richtlijnen geen vrijblijvend advies aan tandartsen zijn, maar een dwingend karakter hebben. Afwijken van richtlijnen is daarom alleen toegestaan als dit in het belang van de patiënt is. De Inspectie voor de Gezondheidszorg let er dan ook scherp op of richtlijnen in de praktijk worden nageleefd. Door uitbreiding van de formatie is de kans op een (on)aangekondigd bezoek van de inspectie aan de praktijk de laatste jaren gestegen. Brands beschreef uitvoerig een recent bezoek van de inspectie aan een tandartspraktijk, welke tekortkomingen daarbij werden geregistreerd en wat de consequenties daarvan waren. Hij adviseerde om de inspectie hoffelijk en coöperatief tegemoet te treden. Aanbevelingen van de inspectie tot verbetering moeten altijd opgevolgd worden omdat bij ingebreke blijven de consequenties bij een volgend bezoek van de inspectie groot kunnen zijn.

Hoewel de nieuwe richtlijnen nog niet konden worden behandeld, was het een informatieve dag met 2 boeiende sprekers. De presentaties van Teun Rietmeijer bevatten veel praktische adviezen, die voor de aanwezige assisterenden ook zeer informatief waren. Het betoog van Brands zal vooral tandartsen en praktijkhouders hebben geïnspireerd om de procedures in hun praktijk nog eens te goed controleren en deze, indien nodig, te verbeteren en goed in protocollen vast te leggen. Zoals Rietmeijer immers stelde: infectiepreventie doe je niet voor de inspecteur, maar voor je patiënten en jezelf.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje