× ABONNEREN

Nieuws - Trends

1 november 2010 Geen reacties

Effectief communiceren met laaggeletterden. Geheugentraining te voet. Redenen van tandartsen om vervroegd te stoppen. Verband tandeloosheid en overgewicht. Medisch: Botox remt speekselsecretie. Nicotine verandert het adolescente brein. Tandheelkundig: Patiënten inlichten over BIGregistratie. DiplomaRegister Mondhygiënisten. Promoties: C.A. Krabbe promoveerde op 6 oktober op het proefschrift ‘Positron emission tomography in staging and surveillance of oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn promotors waren prof. dr. J.L.N. Roodenburg en prof. dr. P.U. Dijkstra. Aan de Radboud Universiteit teNijmegen promoveerde op 26oktober Rüdiger Junker op zijnproefschrift ‘Preclinical evaluation of novel calcium phosphate coated dental implants’. Zijn promotor was prof. dr. J.A. Jansen en zijn copromoter dr. J. Wolke. Op 20 oktober promoveerde Stefano Ardu aan de Universiteit van Amsterdam. Hij verdedigde zijn dissertatie ‘Aesthetic analysis of natural anterior teeth and their restoration with resin composites’. Zijn promotoren waren prof. dr. A.J. Feilzer en prof. dr. I. Krejci (Universiteit van Genève). In Leiden werd op 8 oktober tijdens het congres ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Ivoren Kruis de voorzitter A.G.M. Rietmeijer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Reacties