× ABONNEREN

Nieuws - Trends

9 november 2012 Geen reacties

Herkennen van schoonheid en angst. Zorg bij aangeboren aangezichtsafwijkingen moet beter. Systemische behandeling van aften. Doelmatigheid van antidepressiva bij orofaciale pijn. Medisch: Immunosuppressie door combineren van cellen en medicatie. Overgewicht bij allochtone kinderen in Europa. Tandheelkundig: Patiënten tevreden over hun tandarts. Goede kauwfunctie verkleint risico op dementie.
Personalia: Tijdens het congres van de Vereniging van Ortho dontisten heeft prof. dr. Anne Marie Kuijpers-Jagtman op donderdag 27 september een cheque ter waarde van € 7.500,- in ontvangst genomen. De schenking is bestemd voor Stichting Sumbing Bibir, een organisatie die kinderen met schisis in Indonesië helpt. Promoties: Aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht promoveerde op 11 september plastisch chirurg Pascal Schellekens op zijn proefschrift met de titel ‘Internal mammary artery perforator flap’. Op 19 september promoveerde Thomas Maal aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn proefschrift heeft als titel ‘3-D stereophotogrammetry in oraland maxillofacial surgery’. Op 28 september promoveerde Bram Verhaagen aan de Universiteit Twente op zijn proefschrift ‘Wortelkanaalbehandeling: ultraschoon met ultrasoon’.
Congresnieuws: Bijna 600 tandartsen waren op 5 oktober 2012 naar het Spant in Bussum gekomen om te horen wat de endodontologen Michiel de Cleen, Marga Ree en de Engelsman Tony Hobskinson op het door Bureau Kalker georganiseerde congres ‘Endodontische herbehandeling’ hadden te vertellen. Patiënten kunnen zich met een klacht in het hoofd-halsgebied zowel tot een huisarts als tot een tandarts wenden. Daarom wijdde de Vereniging Medische Tandheelkundige Interactie (VMTI) op donderdag 10 oktober hun jaarlijkse congres aan hoofd- en halszaken.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje