× ABONNEREN

NTVT als onmisbaar kennisplatform voor de Nederlandse mondzorg

Interview

6 december 2022 A.E.M. Post Geen reacties

Per 1 november 2022 hebben dr. James J.R. Huddleston Slater en dr. Maurits de Kuijper het stokje overgenomen van hoofdredacteur dr. Casper Bots. Het veranderende tijdschriftenlandschap en de wens om een jongere doelgroep te bereiken, hebben het NTVT-bestuur doen besluiten tot een hoofdredactie bestaande uit een hoofdredacteur en een adjunct-hoofdredacteur. Voorzitter prof. dr. Fred Rozema licht dit besluit toe en nodigt Huddleston Slater en De Kuijper uit om hun visie voor NTVT uit de doeken te doen. Huddleston Slater: “We willen NTVT verder ontwikkelen tot een wetenschappelijk informatieplatform waar de mondzorgverlener zich volledig ondersteund voelt in het dagelijks handelen in de praktijk”.

De nieuwe hoofdredacteur van NTVT, James Huddleston Slater, is geen onbekende in de mondzorgwereld. In zijn eigen praktijk in Groningen houdt hij zich naast de algemene tandheelkunde ook bezig met patiënten met chronische orofaciale pijn en dysfunctieklachten van het kauwstelsel. Daarnaast is hij klinisch epidemioloog, gastdocent bij het UMCG en bestuurslid van de stichting Kennisinstituut Mondzorg (KIMO).

Adjunct-hoofdredacteur Maurits de Kuijper promoveerde in oktober 2021 op zijn onderzoek naar de restauratie van endodontisch behandelde gebitselementen. Trouwe lezers van NTVT zullen weten dat hij onlangs de Debuutprijs 2021 ontving voor zijn eerste artikel. De Kuijper is naast zijn werk als tandarts-algemeen practicus in Winschoten werkzaam bij het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Martini Ziekenhuis in Groningen, en als onderzoeker en klinisch docent bij het UMCG.

huddleston_en_kuijper_09_web.jpg

(Foto: Joost Hoving)

Een stip op de horizon

Het is voor het eerst dat NTVT geleid wordt door een tweemanschap. Hoewel de beslissing om naast een hoofdredacteur ook een adjunct-hoofdredacteur te benoemen ‘organisch’ tot stand is gekomen, past het wel degelijk in de strategie die het bestuur heeft voor de toekomst van NTVT. “We hebben zowel te maken met een jongere doelgroep, als met een veranderende tijdschriftenmarkt,” zegt Fred Rozema. “Je ziet dat onze jongere lezers meer digitale middelen gebruiken om informatie tot zich te nemen, ook als het gaat om wetenschappelijke informatie, die klassiek gezien via tijdschriften werd gecommuniceerd.”

“Om de continuïteit te waarborgen en NTVT toekomstbestendig te maken, is het belangrijk dat we daarom op een andere wijze gaan communiceren met onze doelgroep. Hierbij houden we in het achterhoofd dat NTVT het enige medium in Nederland is dat peerreviewede artikelen levert op het gebied van de mondzorg. Wij als bestuur voelen ons er verantwoordelijk voor dat dit blijft bestaan.” Rozema geeft aan dat deze speerpunten leidend waren bij het opstellen van het profiel voor een nieuwe hoofdredacteur.

Niet langer enkel een tijdschrift

Het zal een behoorlijke klus zijn om deze vernieuwingsslag te maken. In de gesprekken met potentiële nieuwe hoofdredacteuren kwam daarom de gedachte naar voren om naast een ervaren hoofdredacteur ook een jongere adjunct-hoofdredacteur te benoemen, die samen van gedachten kunnen wisselen over hoe NTVT de stip op de horizon kan bereiken die door Rozema wordt geschetst.

“Ik zie hier een hele mooie samenwerking in voor NTVT,” zegt Huddleston Slater. “NTVT staat voor een aantal grote veranderingen, en dan is het goed dat Maurits en ik hier met elkaar over kunnen overleggen. We waren het vanaf het eerste gesprek roerend met elkaar eens over de nieuwe en ambitieuze koers die we moeten gaan inzetten. Ik ben heel blij dat Maurits als sterke adjunct-hoofdredacteur naast me staat om NTVT de toekomst in te leiden.”

In lijn met de strategie van het bestuur, heeft Huddleston Slater grootse plannen. “Laat ik vooropstellen dat het tijdschrift al 130 jaar een heel waardevol en sterk medium is. Dat moeten we borgen voor de toekomst. De afgelopen jaren zijn er al goede stappen gezet in de transitie van een puur papieren tijdschrift naar een digitaal platform: er zijn prachtige podcasts en webinars, die een belangrijke verdieping geven bij de wetenschappelijke artikelen. Maar we moeten nog meer doen. We zullen vooral moeten aansluiten bij de belevingswereld van jonge lezers, die veel van hun klinische informatie van sociale media halen. Ik wil dat wij die informatie ook, of meer, gaan bieden. NTVT zit nu in een fase waarbij er al een heel stevige basis is, en we nu de stap kunnen gaan zetten om ons ook te gaan verhouden tot de informatie die op onze lezers afkomt via andere kanalen.”

De Kuijper vult aan: “Voor studenten en jonge collega’s kan het bijvoorbeeld lastig zijn om informatie die ze online tegenkomen, te duiden. Als redactie van NTVT kunnen we daar een belangrijke rol in spelen. Ik denk dat dit ook onze verantwoordelijkheid is als het enige wetenschappelijke tandheelkundige tijdschrift van Nederland. Ik zie het zo voor me dat NTVT een kennisplatform wordt waar mensen op kunnen terugvallen als ze online beweringen tegenkomen die misschien niet helemaal correct zijn. Het lijkt me een mooie uitdaging om daar een onderdeel van te zijn.”

“Daarnaast blijven de peerreviewede artikelen van NTVT voor de Nederlandse mondzorg zeker van belang,” vindt De Kuijper. “Voor de mondzorgverlener is het belangrijk om informatie te krijgen over de prevalentie en behandelingen van mondziekten binnen Nederland, omdat niet alles vanuit de internationale literatuur van toepassing is op onze situatie. NTVT is het medium bij uitstek om dit soort publicaties mogelijk te blijven maken.”

Een laagdrempelig overzicht van actuele ontwikkelingen

Naast de vorm heeft de nieuwe hoofdredactie ook een visie op de inhoud van NTVT. Huddleston Slater en De Kuijper willen dat NTVT nog meer toegankelijk wordt voor de algemeen practicus. Huddleston Slater: “Naast originele artikelen, willen we de lezer ook op een laagdrempelige manier de belangrijkste informatie uit de internationale wetenschap meegeven. Onze auteurs zouden de lezer kunnen informeren over de huidige stand van zaken, en daarnaast aangeven wat het wetenschappelijke artikel toevoegt aan de dagelijkse praktijkvoering. Na het lezen van zo’n samenvatting moet de lezer de behoefte voelen om nog meer te willen lezen. Het moet prikkelend en uitnodigend zijn om ook het originele artikel te gaan lezen. Daarin zie ik de meerwaarde van NTVT.

“Zo kunnen we ook nuance aanbrengen in de berichtgeving over internationale wetenschappelijke artikelen,” zegt De Kuijper. “Sommige mensen beroepen zich misschien iets te snel op ‘de wetenschap’ om beweringen te onderbouwen, maar het is belangrijk om artikelen te duiden en kritische vragen hierbij te stellen.”

Meer verbinding met de praktijk

Zowel Huddleston Slater als De Kuijper geven aan de verbinding tussen wetenschap en de praktijk voorop te willen stellen in hun werk bij NTVT. Beide mannen combineren beide takken van sport al in hun werkweek, iets dat ook geldt voor een groot deel van de redactieleden van NTVT.

“Ik denk dat we die link naar de praktijk nog wel wat sterker mogen profileren,” sluit Rozema zich hierbij aan. “Als je nu naar het tijdschrift kijkt, is het heel traditioneel wetenschappelijk. Natuurlijk zijn we hier trots op, dat we het enige peerreviewede tandheelkundige tijdschrift van Nederland zijn, maar als we aan de jongere tandarts denken, is dit niet een format dat zij kiezen om informatie tot zich te nemen. Daar willen we met deze koerswijziging tijdig op inspelen.”

Huddleston Slater: “Waar NTVT misschien nu nog vooral gericht is op de wetenschappelijke lezer, moet het zich ook meer gaan richten op de praktijk. We willen dat het lezen van NTVT onze lezers helpt en sterkt in hun dagelijks handelen in de praktijk. Natuurlijk laten we het peerreview-proces in stand, dat is iets waarmee we ons ook onderscheiden.”

Zoals aangegeven door Rozema, wil NTVT met deze insteek de jongere doelgroep behouden als lezer. De Kuijper: “Ik denk dat op dit moment een deel van de studentleden hun abonnement weer opzegt, omdat ze toch vooral praktijkgericht bezig zijn. De jongere generatie mondzorgverleners wil in een kort tijdsbestek bijgepraat worden, met praktische tips en tricks. Dat is iets waar we als NTVT nog in kunnen groeien.”

Op de vraag of dit de oudere lezer niet zal afschrikken, reageert Rozema hoopvol. “Er zijn genoeg oudere lezers die jong van geest zijn en zich openstellen voor verandering. Misschien dat we een aantal ‘print-minded’ lezers van ons vervreemden, maar ik denk dat een aanzienlijk deel de veranderingen ook zal verwelkomen.”

Blik op de toekomst

“Als lezers na dit interview denken: ‘het oude NTVT gaat wel erg veel veranderen’, dan hebben ze daar gelijk in,” zegt Huddleston Slater. “Maar ik denk dat deze verandering ten goede is, en dat deze nieuwe vorm eraan zal bijdragen dat NTVT onmisbaar blijft voor de beroepsgroep. Het platform NTVT biedt je als mondzorgverlener de meerwaarde die je zoekt.”

Wanneer gaan de lezers iets merken van de veranderde hoofdredactie? Huddleston Slater: “Voor het tijdschrift zal dat nog een tijdje duren, de eerste edities van volgend jaar zitten natuurlijk al in de pijplijn. We denken dat de lezer over een jaar de eerste nieuwe NTVT in de bus krijgt. Achter de schermen gaan we binnenkort beginnen om de veranderingen in te zetten, daar kijken Maurits en ik erg naar uit.”

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje