× ABONNEREN

NTvT Onderzoeksbeurzen toegekend

15 augustus 2017 Geen reacties

De 2 in 2017 beschikbare NTvT onderzoeksbeurzen van de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis (Stichting BTK, gelieerd aan het NTvT) zijn toegekend aan de onderzoeksprojecten ‘De MTI-Scanner: ontwikkeling van een EPD-geïntegreerd kwaliteits- en veiligheidsmodule voor medisch tandheelkundige interacties’ en ‘Het samenspel tussen de orale microbiota en mondgezondheid bij jonge kinderen’, beide van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam.

De beoordelingscommissie van de Stichting kon dit jaar kiezen uit 24 inzendingen, waaruit in eerste instantie de 5 beste projecten werden geselecteerd en vervolgens de 2 winnaars. De eerste selectieronde werd gedaan door prof. dr. P.F. van der Stelt (voorzitter Stichting BTK), prof.dr. F. Spijkervet (voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting BTK) en NTvT-hoofdredacteur dr. C.P. Bots. Voor de tweede selectieronde bestond de commissie uit prof. dr. W. Kalk (emeritus-hoogleraar prothetische tandheelkunde), prof. dr. C. De Putter (emeritus-hoogleraar prothetische tandheelkunde) en wederom dr. C. Bots.

Volgens de beoordelingscommissie waren de argumenten van de keuze voor het onderzoek naar de MTI-scanner de volgende: “ zeer origineel onderwerp; goede aanpak met grote kans van slagen; relevant, komt ten goede aan de kwaliteit van zorgverlening, patiëntveiligheid en positionering van onze beroepsgroep”. Voor het tweede onderzoeksproject luidde de argumentatie van de commissie: “uniek internationaal project, met grote kans van slagen; verrijkend en relevant; voegt substantieel iets toe aan de ontbrekende kennis op het gebied van cariologie op dit moment; kan zeer hoog scoren qua impact.”

Elke beurs bestaat uit een bedrag van € 100.000-, dat wordt uitgekeerd in 2 jaarlijkse termijnene en bestemd is voor het opstarten van een promotietraject. Na 2 jaar neemt de betreffende vakgroep de financiering over tot aan de promotie.

 

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje