× ABONNEREN

NTVT ook voor publicaties van wetenschappelijke tandheelkundige verenigingen

Expert uitgelicht

5 december 2023 J.G.A.M. de Visscher Geen reacties

Jan de Visscher werkte als mka-chirurg in het Medisch Centrum Leeuwarden en in Vrije Universiteit Medisch Centrum te Amsterdam als deskundige op het gebied van de oral medicine. Hij is sinds 1 januari 2010 redacteur van het NTVT en was onlangs nog gastredacteur bij het themanummer ‘Dermatologie en de mond’.

Op welk vlak ligt je specialisatie?

Dat is uiteraard de mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. In het MCL was ik voornamelijk werkzaam als hoofd-halsoncologisch chirurg waarbij het gaat om diagnostiek, behandeling en nazorg van patiënten met een kwaadaardige aandoening in het hoofd-halsgebied, waaronder ook huidtumoren. De zorg en ondersteuning van de naasten van de patiënt is van groot belang en krijgt veel aandacht. Dat doe je niet alleen maar met een uitgebreid, deskundig en toegewijd team van medische en paramedische specialisten. Binnen de werkgroep hoofd-halsoncologie Noord-Nederland is er al meer dan 30 jaar een goede, constructieve en stimulerende samenwerking met de collega’s uit het Universitair Medisch Centrum Groningen.

De werkzaamheden in VUmc betroffen de oral medicine, waartoe aandoeningen van het mondslijmvlies, het kaakbot en aangezichtsskelet en de speekselklieren worden gerekend. Het betreffen zowel lokale afwijkingen als systemische aandoeningen. Zoals bekend, wordt de mond soms ook wel ‘de spiegel van de gezondheid’ genoemd.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen je vakgebied op dit moment?

Dat zijn er verschillende. Belangrijk zijn onder andere de digitale planning van operaties waarbij gedacht kan worden aan een kaakosteotomie en kaakreconstructie na oncologische ablatieve chirurgie. Het aantal geneesmiddelen dat wordt toegepast bij de behandeling van kanker neemt toe en de resultaten zijn bemoedigend. Bij uitgebreide ziekte in het hoofd-halsgebied is de gecombineerde behandeling door middel van radiotherapie en chemotherapie al vele jaren een standaardbehandeling. Bij gevorderde en ook bij uitzaaiing van de ziekte worden de laatste jaren steeds vaker systemisch werkende geneesmiddelen toegepast als adjuvante doelgerichte (targeted) therapie en immuuntherapie.

Welke recente NTVT-publicatie is je het meest bijgebleven en waarom?

Niet een bepaald artikel. In het tijdschrift staat een verscheidenheid aan onderwerpen die voor mij interessant zijn omdat daardoor duidelijk wordt wat de veranderingen, ontwikkelingen en innovaties binnen de tandheelkunde zijn.

jan_de_vischer_08_cms_in_tekst.jpg

Foto: Joost Hoving

Wat is het eerste dat je leest als de NTVT in de brievenbus ligt?

Het redactioneel. Ik ben altijd zeer benieuwd wat de gedachten en overwegingen zijn van de mederedacteuren en wat ze bezighoudt.

Wat is je belangrijkste boodschap aan de beroepsgroep?

Binnen de tandheelkunde in Nederland wordt veel en belangrijk onderzoek gedaan waarvan de resultaten slechts in beperkte mate in dit tandheelkundig wetenschappelijke tijdschrift worden gepubliceerd, terwijl de bevindingen wel van belang zijn voor de Nederlandse mondzorgverleners die bestaan uit bijna 14.000 tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten en mka-chirurgen. Publicaties in Engelstalige tijdschriften, liefst met een hoge  impact factor  en citatie-index,  geven de auteur(s) en daarmee de afdeling(en) aanzien en vindt zijn weerslag in het jaarverslag bij het afleggen van verantwoording van de presentaties en inspanningen. Niet elke Nederlandse mondzorgverlener zal echter toegang hebben tot de veelheid aan tijdschriften waarin wordt gepubliceerd. Het zou daarom mooi zijn als de wetenschappelijke belangen- en beroepsverenigingen de verantwoordelijkheid voelen en nemen om de Nederlandse collega’s in het NTVT te informeren over de wetenschappelijke ontwikkelingen.

Wanneer heb je voor het laatst zelf een wetenschappelijk artikel geschreven en waar ging het over?

Afgelopen jaren heeft onze onderzoeksgroep een aantal artikelen in buitenlandse tijdschriften gepubliceerd over verschillende aspecten van leukoplakie. Recent stonden 2 artikelen over dit onderwerp in het NTVT (februari 2021 en mei 2023) waarmee de mondzorgverleners in Nederland ook werden geïnformeerd over dit specifieke onderwerp!

Wat spreekt je het meest aan bij het NTVT en waarom?

Het NTVT is van en voor mondzorgverleners!

Naar alle nieuwsberichten

Dit bericht delen op sociale media? Klik op de deelknop links in beeld en kies uit Facebook, Twitter of Linkedin.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje