× ABONNEREN

Onder de loep! Audrey C.C. Hollanders

8 september 2017 A.C.C. Hollanders Geen reacties

Audrey C.C. Hollanders is promovenda aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doet sinds januari 2016 parttime onderzoek bij de afdeling Preventieve en Curatieve Tandheelkunde. Promotor van haar onderzoek is prof. dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans en dr. N.K. Kuper begeleidt het onderzoek als copromotor. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde stelde 8 vragen over het onderzoek.

Wat onderzoek je?

Ik doe onderzoek naar secundaire cariës. Ik kijk naar de oorzakelijke factoren en mogelijke manieren om secundaire cariës te voorkomen. Kan bijvoorbeeld een antibacteriële component die aan de bonding wordt toegevoegd secundaire cariës verminderen? Ook ga ik kijken naar hoe tandartsen tot hun diagnose secundaire cariës komen en hoe zij vervolgens hun klinische beslissing nemen.

Wat is je drijfveer om onderzoek te doen?

Onderzoek heeft tijdens mijn studie tandheelkunde mijn aandacht getrokken. Ik ben graag praktisch bezig, maar merk dat ik daarnaast door onderzoek op een hele andere manier word uitgedaagd. Ik ben begin juli 2017 afgestudeerd als tandarts en vind het erg leuk om praktisch en wetenschappelijk werk te combineren.

Waarom is juist dit onderwerp interessant om te ­onderzoeken?

Secundaire cariës is een van de belangrijkste redenen voor het falen van composietrestauraties. Als we meer inzicht hebben in de oorzakelijke factoren die specifiek hierbij een rol spelen, kan de levensduur van composietrestauraties misschien wel worden verlengd.

Wat zijn de belangrijkste hypothesen en onderzoeks­vragen?

Er zijn een aantal onderzoeksvragen die enigszins los van elkaar staan. Ik kijk onder andere naar verschillen tussen in situ-modellen die worden gebruikt om secundaire cariës te onderzoeken, en of deze verschillen effect hebben op de uitkomsten en de klinische waarde van deze onderzoeksmodellen. Verder wil ik graag antwoord vinden op de vragen wat het effect van mechanische belasting op het ontstaan van secundaire cariës is en wat het klinisch effect is van een bonding met antibacteriële componenten op de levensduur van composietrestauraties.

Hoe is het onderzoek opgezet?

Mijn onderzoek bestaat eigenlijk uit een aantal kleinere projecten die los van elkaar zijn uit te voeren. Voor een deel van het project ga ik gebruikmaken van het ‘practice-based research network’, waarin tandartspraktijken uit heel Nederland zijn opgenomen om via die weg klinische data te verzamelen. Verder zal ik de projecten binnen de Radboud Universiteit uitvoeren.

Wat is tot nu toe het grootste probleem waar je tegenaan bent gelopen?

Het grootste probleem waar ik tot nu toe tegenaan ben gelopen deed zich voor tijdens het literatuuronderzoek. De verschillende onderzoeken die ik met elkaar probeerde te vergelijken, gebruikten allemaal verschillende analysemethoden, waardoor ze niet goed naast elkaar waren te leggen. Uiteindelijk is het gelukt om uit een deel van de onderzoeken die resultaten te extraheren die enigszins met elkaar konden worden vergeleken, maar de onnauwkeurigheid blijft groot. De presentatie en de beschikbaarheid van onderzoeksresultaten zijn daarom de grootste problemen waarmee ik tot nu toe te maken heb gehad.

Op welke onderzoeksresultaten hoop je?

Ik hoop dat mijn onderzoeksresultaten leiden tot klinische handvaten om beslissingen te nemen. Daarom hoop ik dat blijkt dat er een relatie is tussen mechanische belasting en de ontwikkeling van secundaire cariës. Ook hoop ik dat er een eenduidig antwoord komt op de vraag of een bonding met antibacteriële componenten klinisch de levensduur van restauraties kan beïnvloeden.

Wat levert dit onderzoek voor de tandheelkunde, de ­patiënt of de mondzorgverlener op?

Dit onderzoek kan meer inzicht geven in het ontstaan van secundaire cariës, waardoor onderzoeksmethoden specifiek gericht op secundaire cariës kunnen worden verfijnd. Daarnaast zou meer inzicht in dit proces in de toekomst de levensduur van restauraties wellicht kunnen verlengen.

ntvt271_logo_onderzoeksbeurs_horizontaal_rgb_jpg.jpg
Het onderzoek van Audrey Hollanders is mede mogelijk gemaakt dankzij de NTVT onderzoeksbeurs vanuit de Stichting Bevordering Tandheelkundige Kennis.

Reacties