× ABONNEREN

Onder de loep! Ceylin S. Tastepe

4 juli 2014 C.S. Tastepe Geen reacties

Ceylin S. Tastepe is promovenda aan de Vrije Universiteit Amsterdam en doet sinds 2010 onderzoek bij de afdeling Orale Implantologie. Promotor van haar onderzoek is prof. dr. D. Wismeijer en dr. Y. Liu begeleidt het onderzoek als copromotor. De redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde stelde 8 vragen over het onderzoek.

Wat onderzoek je?

Ik doe onderzoek naar de behandeling van peri-implantitis. Het succesvol behandelen van peri-implantitus bevat verschillende aspecten en ik richt me op de behandeling van het oppervlak van het implantaat. In de tandheelkunde wordt het gevaar van peri-implantitis nog maar sinds kort onderkend. Vroeger werd een implantaat gezien als de perfecte oplossing voor het verlies van gebitselementen, maar net als alle andere oplossingen brengt ook implantologie nadelen met zich mee. Daarvan vormt peri-implantitis het grootste nadeel. Het is gebleken dat ongeveer 28-56% van de implantaten te maken krijgt met peri-implantitis en dat is niet weinig! Zeker als je bedenkt dat dit kan leiden tot verlies van het implantaat. We weten nog steeds niet hoe we dit probleem het beste kunnen behandelen. Een onderdeel van de behandeling omvat het reinigen van het geïnfecteerde implantaat, maar hier zijn geen protocollen voor. Hier wordt aan gewerkt en ik hoop met mijn onderzoek een goed protocol te ontwikkelen voor het reinigen van implantaatoppervlakken.

Wat is je drijfveer om onderzoek te doen?

Al sinds mijn studie tandheelkunde ben ik geïnteresseerd in onderzoek. Met het doen van onderzoek begeef je je in een wereld vol vragen. Op deze vragen moet je antwoorden zien te vinden en deze in de praktijk toepassen. Is de oplossing of het antwoord toe te passen of niet? Zo niet, dan moet je terug naar de vraag om nieuwe antwoorden en ideeën te ontwikkelen. Dit proces trekt mij aan in het onderzoek. Daarnaast heb ik het ook altijd leuk gevonden om artikelen te lezen en te schrijven!

Waarom is juist dit onderwerp interessant om te onderzoeken?

Het leukste van mijn promotieonderwerp is dat het een combinatie is van verschillende onderzoeksrichtingen, onder meer van microbiologie, materiaalkunde, tandheelkunde, celbiologie. Van al deze disciplines heb je kennis nodig.

Wat zijn de belangrijkste hypothesen en onderzoeksvragen?

De hoofdvraag is hoe we een geïnfecteerd implantaatoppervlak weer schoon én osteoconductief kunnen krijgen. Daarvoor proberen we het oppervlak te veranderen zodat het niet alleen schoon wordt, maar ook ‘aantrekkelijk’ voor het omliggende bot. De hypothese is dat met onze nieuwe reinigingsmethode, in combinatie met goede chirurgische en regeneratieve technieken, het implantaat zal re-integreren in het bot.

Hoe is het onderzoek opgezet?

We hebben geprobeerd de klinische situatie na te bootsen in een laboratoriumsituatie door het opzetten van in vitro-onderzoek. Hiervoor gebruikten we titanium schijfjes die dezelfde eigenschappen hebben qua oppervlak als implantaten. Toen ons reinigingsprotocol succesvol was, hebben we peri-implantitis gecreëerd bij dieren en ons behandelprotocol hierop getest. We hopen dat dit zal werken en als dat zo is willen we dit gaan testen in de kliniek.

Wat is tot nu toe het grootste probleem waar je tegenaan bent gelopen?

Het grootste probleem was om een peri-implantitis biofilm te creëren in een laboratoriumsituatie. Wat we op een implantaatoppervlak zien is geen een standaard biofilm. Ik betwijfel ook of we dit wel een biofilm kunnen noemen, omdat we ook calciumfosfaat zien op het implantaat. Verder vinden we zelfs bot en ook granulatieweefsel terug. Deze factoren maken het erg lastig om deze ‘biofilm’ in vitro te creëren in het laboratorium.

Op welke onderzoeksresultaten hoop je?

Ik hoop dat de nieuwe reinigingsmethode het implantaatoppervlak goed kan schoonmaken en dat het resulteert in een goede re-integratie van het implantaat in het bot.

Wat levert dit onderzoek voor de tandheelkunde, de patiënt of de mondzorgverlener op?

De eerste vraag die bij een implantoloog opkomt wanneer hij of zij een patiënt met peri-implantitis ziet is: ‘hoe moet ik het implantaat reinigen?’. Als wij de resultaten behalen die we verwachten, dan zullen we een antwoord hebben op deze vraag. Daarnaast is een goede reinigingsmethode uiterst belangrijk voor de patiënt omdat een goede behandeling het kostbare implantaat kan redden.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje