× ABONNEREN

Onderzoek naar afname van sterfte door vaccinatie

29 februari 2016 Geen reacties

De sterftelast door ziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) nam al geleidelijk af vóórdat het programma in 1953 werd ingevoerd. Maar vanaf de invoering daalde het percentage van de totale sterftelast door infectieziekten uit het programma direct scherp naar bijna nul blijkt uit een promotieonderzoek dat is uitgevoerd bij het RIVM.

Sinds 1953 zijn naar schatting tussen de 6.000 en 12.000 sterfgevallen van kinderen van 0 tot 20 jaar oud voorkomen door de vaccinaties tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio en mazelen.

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek over alle sterfgevallen sinds 1903 en specifiek alle sterfgevallen aan difterie, kinkhoest, tetanus, polio, mazelen, bof en rode hond.

In een vervolgonderzoek wordt de mate van vermindering van ziektelast en ook de kosten van het programma in kaart gebracht. Het complete onderzoek zal eind 2017 meer inzicht geven in de effectiviteit van het RVP.

(Bron: The Lancet Infectious Diseases; online 9 februari 2016)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje