× ABONNEREN

Opnieuw minder geboorten

14 augustus 2013 Geen reacties

Met de stand op 172.000 is het aantal geboorten in de periode juni 2012 tot en met mei 2013 bijna net zo laag als in de eerste helft van de jaren ’80 van de vorige eeuw. De afname is sterker voor eerstgeborenen dan voor tweede kinderen. Voor derde kinderen is de afname nog wat sterker dan voor eerstgeborenen. Uitstel of afstel van het krijgen van kinderen lijkt vooral samen te hangen met de heersende economische crisis.

De geboortedaling doet zich in bijna alle lidstaten van de Europese Unie (EU) voor. Tussen 2010 en 2011 is het gemiddeld kindertal van de lidstaten van de EU gedaald van 1,60 naar 1,57. In Nederland daalde het geboortecijfer van 1,79 naar 1,76, in Duitsland ging het van 1,39 naar 1,36. In Spanje is de daling al in 2009 begonnen en in Griekenland in 2010. In Zweden daalde het gemiddeld kindertal in 2011, nadat het de afgelopen jaren sterk was toegenomen. Het gemiddelde geboortecijfer ligt daar echter nog steeds boven het EU-gemiddelde.

(Bron: CBS, 15 juli 2013)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje