× ABONNEREN

Orale toediening glucose halveert aantal glucose-infusen bij pasgeborenen

30 april 2021 Geen reacties

Uit literatuuronderzoek blijkt dat de orale toediening van dextrosegel kan bijdragen aan de preventie en behandeling van een te lage bloedsuikerspiegel bij pasgeborenen (neonatale hypoglykemie). Een situatie die, wanneer deze langdurig aanhoudt, kan leiden tot neurologische schade aan het brein.

Neonatale hypoglykemie is veelvoorkomend (5-19%) en onschuldig als het van korte duur is en kinderen gezond en goed voldragen zijn. De oorzaak van de hypoglykemie is de abrupte onderbreking van de continue glucosetoevoer via de placenta door de geboorte, in combinatie met lage glycogeen- en vetopslag en een beperkte capaciteit voor gluconeogenese. In Nederland is het vooralsnog gebruikelijk om aanhoudende neonatale hypoglykemie te behandelen met glucose per infuus.

Uit aanvullend retrospectief zorgevaluatieonderzoek, uitgevoerd op de kraam- en kinderafdeling van het Isala Ziekenhuis in Zwolle, bleek dat de orale glucosetoediening met een spuitje in de wangzak bij het kind zorgde voor een reductie van het aantal glucose-infusen met ruim de helft (59%). Voor de invoering van de orale toedieningsmethode kreeg 14% van de neonaten een glucose-infuus in verband met hypoglykemie, na de invoering van de orale methode was dit nog maar 5,9%. Ook de laagst gemeten glucosewaarde lag significant hoger dan voor de invoering.

De orale methode is veilig, werkt wellicht beter en vermindert bij pasgeborenen met een verhoogd risico op hypoglykemie het aantal glucose-infusen tot de helft. Hierdoor wordt hun opnameduur korter en hoeven moeder en kind minder vaak gescheiden te worden. Ook levert de orale toedieningsmethode een belangrijke kostenreductie op.

(Bron: Ned Tijdschr Geneeskd, 11 maart 2021)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje