× EINDEJAARSACTIE

Paropathogenen kunnen orale tumorgroei induceren

24 februari 2021 Geen reacties

De bekende paropathogenen Treponema denticola (Td), Fusobacterium nucleatum (Fn) en Porphyromonas gingivalis (Pg) kunnen tumorgroei induceren in cellijnen van een orale plaveiselcelcarcinoom (OPC) en in een muismodel dat het humaan OPC nabootst.

Risicofactoren voor het ontwikkelen van een OPC zijn roken, alcoholgebruik en het humaan papillomavirus. Deze factoren verklaren echter onvoldoende de incidentie van OPC’s. Daarom wilden de onderzoekers de hypothese testen of orale pathogene bacteriën tumorgroei kunnen induceren.

De onderzoekers startten met onderzoek naar het effect van de 3 bacteriën op de carcinogene eigenschappen van de OPC-cellijnen zoals migratie, invasie en proliferatie. In tegenstelling tot commensale mondbacteriën, zorgde contact met de paropathogenen Td, Pg en Fn voor een verhoogde migratie, invasie en proliferatie van de OPC-cellen. Het toedienen van een bacteriocide (nisine), verstoorde dat proces. In een vervolgexperiment werden muizen geïnjecteerd met de door Pg, Td of Fn geactiveerde OPC-cellen en deze ontwikkelden tumoren als ze gewoon water te drinken kregen. Als er nisine toegevoegd werd aan het dieet werden de tumoren significant minder groot.

Voor Td toonden de onderzoekers aan dat tumorgroei en migratie van tumorcellen verliep via de zogenaamde Toll-like-receptoren 2 en 4 en de integrine signaleringsroute van de cellen. Deze route is geassocieerd met agressievere vormen van het plaveiselcelcarcinoom.

Dit onderzoek liet zien dat orale pathogene micro-organismen tumorgroei kunnen induceren en langs welk mechanisme dat plaatsvindt. Omdat nisine een remmend effect heeft op zowel bacteriën als kankercellen, biedt het een mogelijk therapeutisch alternatief in de behandeling van orale plaveiselcelcarcinomen.

 (Bron: PLoS Pathog, 1 oktober 2020)

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Reacties