× ABONNEREN

Pijnvrije dentitie belangrijk voor kwaliteit van leven

Promotie L.J.M. van de Rijt

11 juni 2020 Geen reacties

Pijnklachten en functionele klachten zijn geassocieerd met een verminderde mondgezondheidgerelateerde kwaliteit van leven (OHQoL, Oral Health related Quality of Life). Pijn en lijden kan verminderen door de mondverzorging te verbeteren. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Liza van de Rijt aan de Universiteit van Amsterdam.

Haar systematisch literatuuronderzoek liet zien dat een hogere OHQoL zorgt voor minder xerostomie, minder orofaciale pijn en een minder slecht kauwvermogen bij mensen van 65 jaar of ouder. Tevens kon Liza concluderen dat het hebben van een functionele dentitie (natuurlijk gebit of gebitsprothese) belangrijk is voor een hogere OHQoL. Ook bleken pijnklachten en functionele klachten geassocieerd te zijn met een verminderde OHQoL.

Vervolgens keek Van de Rijt, in samenwerking met de University College Londen, naar de prevalenties van orofaciale pijn en geassocieerde mondgezondheidsfactoren bij ouderen met dementie. Het bleek dat demente ouderen die niet meer zelf konden rapporteren, meer kans hadden op het ervaren van orofaciale pijn. Voor deze groep en voor ziekenhuispatiënten met dementie kan het verbeteren van de mondgezondheid de pijn en het lijden significant verminderen.

De prevalentie van orofaciale pijn komt bij verpleeghuisbewoners met dementie significant vaker voor dan bij bewoners zonder dementie. Significante voorspellers voor de aanwezigheid van orofaciale pijn bij dentate, demente verpleeghuisbewoners waren een zacht dieet, xerostomie en slechte mondhygiëne. Ook hadden de bewoners met dementie significant minder gebitselementen, minder occlusale eenheden en was bij hen het functioneren vanwege het aantal occlusale eenheden gecombineerd met het dragen van gebitsprotheses slechter dan bij de bewoners zonder dementie. Daarnaast was bij de demente bewoners de voedingsstatus significant slechter, wat significant gecorreleerd was aan het kauwvermogen. De orale functie was op zijn beurt negatief geassocieerd met kwaliteit van leven en voedingsstatus.

Op 10 juni 2020 promoveerde Liza J.M. van de Rijt (digitaal) aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Every smile matters: Oral health and orofacial pain in older people with dementia in UK care settings’. Promotoren waren prof. dr. F. Lobbezoo en prof. dr. E.L. Sampson. Copromotoren waren dr. R.A.F. Weijenberg en dr. A.R. Feast.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje