× ABONNEREN

Pleidooi voor preventiegerichte aanpak cariës

22 februari 2018 Geen reacties

In het NRC van 16 februari 2018 houden James Huddleston Slater en Jo Frencken een pleidooi voor een preventiegerichte aanpak van cariës. Zij vinden dat de huidige behandeling van cariës nog altijd vooral gericht is op ingrijpen als er schade is, terwijl zij menen dat er meer winst is te behalen indien wordt voorkomen dat er cariës in het gebit ontstaat.

In het artikel, waarin eveneens Erik Vermaire en Annemarie Schuller van TNO aan het woord komen, worden een aantal problemen of knelpunten genoemd, waaronder:

  • De preventiegerichte aanpak zal pas succesvol zijn als het merendeel van de Nederlandse tandartsen daaraan meedoet.
  • De preventiegerichte aanpak levert de zorgverzekeraars niets op (bij een gezond gebit, zijn er minder risico’s voor patiënten om zich te verzekeren).
  • Het huidige vergoedingensysteem beloont een gaaf gebit niet voldoende. Gerelateerd hieraan is de financiële prikkel om “al borend” de hoge investeringen in studie en nieuwe praktijk (apparatuur) terug te verdienen.
  • Er zijn te weinig epidemiologische gegevens beschikbaar om doelmatig en effectief beleid te formuleren.
  • Tandartsen vinden preventie niet ‘sexy’, dus doet vaak een preventie-assistent dit. Er wordt echter nauwelijks nagegaan of patiënten de instructies opvolgen.
  • Ouders blijken niet altijd op de hoogte te zijn dat hun kinderen tot 18 jaar gratis mondzorg genieten; in 2016 had slechts eenderde van de kinderen onder de 5 jaar ten minste 1 maal een tandarts bezocht.
  • Nascholing van tandartsen is nog teveel gericht op curatieve zorg in plaats van preventieve zorg.
  • De ‘mindset’ van de (aankomende) tandarts moet worden aangepast, door bijvoorbeeld studenten in eerste jaar aan te leren het gebit van hun patiënten gezond te houden in plaats van dan al vertrouwd te raken met de boor.

Het NRC-artikel geeft genoeg stof tot discussie en reflectie op de rol van preventie.

(Bron: NRC, 16 februari 2018)

Leestips:
- Gruythuysen RJM , Strijp AJP van. Niet-Restauratieve Caviteitsbehandeling: Voortschrijdend Inzicht of controversieel? Ned Tijdschr Tandheelk 2018;125: 33-41.
- Jerković-Ćosić K. Kansen voor Innovaties in de preventieve zorg, Kansen voor de Mondzorg. Openbare les Kenniscentrum Gezonden Duurzaam Leven Hogeschool Utrecht 25 -01-2018. In NTvT-nieuwsrubriek: Ned Tijdschr Tandheelkd maart 2018; 125: 136.
- Vermaire JH, Loveren C van. Cariëspreventieve strategieën bij 6-jarigen. Een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek. Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 200-208.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje