× ABONNEREN

Praktijk en onderzoek moeten beter aansluiten

Promotie P. van der Wouden

2 november 2022 Geen reacties

De onderwerpen die veel in de belangstelling staan van tandheelkundige onderzoekers sluiten niet altijd aan bij de eindgebruikers: mondzorgverleners en patiënten. Hierdoor ontstaat een kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en de mondzorgpraktijk. Dat stelt Puck van der Wouden op basis van de resultaten van haar promotieonderzoek naar de samenstelling van het tandheelkundig onderzoek en de onderzoeksprioriteiten van mondzorgverleners en patiënten. Hierbij richtte ze zich vooral op de relevantie van onderzoeksvragen voor clinici en patiënten.

Ze voerde een literatuuronderzoek uit, waarin ze concludeerde dat de focus van tandheelkundig onderzoek steeds meer komt te liggen op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en de vertaalslag naar de praktijk moeilijk blijft. Van der Wouden onderzocht ook de onderzoeksonderwerpen die behandeld werden in het NTVT tussen 2000 en 2018, waarover ze in dit tijdschrift publiceerde. Hier zag ze juist dat de aandacht voor bijvoorbeeld sociale tandheelkunde toenam, terwijl fundamenteel wetenschappelijk onderzoek minder werd gepubliceerd.

Om een onderzoeksagenda te ontwikkelen met onderwerpen die aansluiten bij de behoeftes van eindgebruikers werd mondzorgverleners en patiënten gevraagd waar zij de prioriteit voor wetenschappelijk onderzoek vonden liggen. ‘Gedragsverandering voor mondgezondheid’ en ‘mondzorg voor oudere patiënten’ waren de onderwerpen die als belangrijkste werden genoemd door mondzorgverleners. Van der Wouden geeft aan dat deze onderwerpen internationaal op dit moment ondervertegenwoordigd zijn in de onderzoekslijnen.

Patiënten gaven vervolgens ook aan wat zij de belangrijkste thema’s vonden. Daarna werd in overleg met patiënten en mondzorgverleners een lijst van 8 onderwerpen vastgesteld die volgens hen de onderzoeksagenda voor de mondzorg zou moeten vormen. Als belangrijkste onderwerpen kwamen hier ‘gedragsverandering ten behoeve van de mondgezondheid’ en ‘de relatie tussen mondgezondheid en de algemene gezondheid’ naar voren.

Van der Wouden concludeert dat het opstellen van een onderzoeksagenda onderzoekers, beleidsmakers en financiers de weg wijst naar relevantere onderzoeksonderwerpen die beter aansluiten bij de mondzorgpraktijk.

Op 29 juni 2022 promoveerde Puck van der Wouden aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Agenda-setting for research in oral health care – Connecting perspectives’. Promotoren waren prof. dr. G.J.M.G. van der Heijden en dr. H. Shemesh.

(Beeld: Shutterstock)

Naar alle nieuwsberichten

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje