× ABONNEREN

Preventie fissuurcariës

11 januari 2013 Geen reacties

Het Ivoren Kruis heeft een nieuw advies voor de preventie van fissuurcariës ontwikkeld en eind 2012 geïntroduceerd. Het advies beoogt leden van mondzorgteams te ondersteunen bij de beslissing fissuurlakken aan te brengen. Het Ivoren Kruis is behoudend in zijn advisering fissuurlakken toe te passen en adviseert dit te doen op indicatie. Het advies werd opgesteld door het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis.

Soms is het geïndiceerd fissuurlakken aan te brengen in het stadium waarin witte opaciteiten zichtbaar zijn. Soms zullen fissuurlakken ‘pas’ worden aangebracht in geval van betrokkenheid van het dentine. Er zijn voor de beslissing wel of geen fissuurlak aan te brengen 2 belangrijke overwegingen: de urgentie waarmee een behandeling nodig is en de alternatieve behandelmogelijkheden. Het advies ‘Preventie fissuurcariës’ is gebaseerd op een kritische evaluatie van beschikbare wetenschappelijke literatuur. Hierbij is een kwaliteitsclassificering van onderzoek gevolgd.

De kwetsbaarheid van de fissuren van doorbrekende gebitselementen vraagt om specifieke preventieve aandacht. Ouders en kinderen dienen erop te worden gewezen hoe in die periode de occlusale vlakken moeten worden gereinigd. De werking van fissuurlakken is gebaseerd op het aanbrengen van een fysieke barrière die voorkomt dat bacteriën de fissuur koloniseren en voedingsbestanddelen ingesloten bacteriën bereiken.

De effectiviteit van fissuurlakken hangt nauw samen met de retentie. Het aanbrengen van fissuurlakken wordt in het algemeen gezien als een effectieve preventieve maatregel ter voorkoming van pit- en fissuurcariës bij een juiste techniek van aanbrengen, zorgvuldige controle en reparatie. Zorgvuldige reparatie houdt in dat de indicatie opnieuw wordt gesteld.

Het 16 pagina’s tellende advies is te bestellen of te raadplegen via de website van het Ivoren Kruis.

(Bron: Ivoren Kruis)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje