× ABONNEREN

Promotie A.R. Hoeksema

15 december 2016 Geen reacties

Albert (Arie) R. Hoeksema trachtte meer duidelijkheid te verschaffen over de orale status en mondgezondheid van kwetsbare ouderen, zowel thuiswonend als wonend in een verpleeg- en verzorgingshuis, in relatie met hun algemene gezondheid, kwetsbaarheid en kwaliteit van leven. Zo stelde hij vast dat dentate ouderen bij opname in een verpleeghuis jonger waren, in grotere mate niet-coöperatief en een slechtere mondgezondheid met grotere behandelnoodzaak hadden dan edentate ouderen. Verder bleek dat van de thuiswonende ouderen de dentaten en dragers van een overkappingsprothese op implantaten beter scoorden op kwaliteit van leven, de algemene gezondheid en kwetsbaarheid dan edentaten. Vervolgens stelde Hoeksema vast dat ook bij de groep zorgafhankelijke ouderen een mandibulaire overkappingsprothese op 2 implantanten een goede oplossing voor retentieproblemen is. Ten slotte geeft Hoeksema aanbevelingen voor het borgen van de mondgezondheid rondom ouderen die risico lopen op een toenemende complexe gezondheidssituatie en kwetsbaarheid.

Op woensdag 14 december 2016 promoveerde A.R. Hoeksema aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proefschrift ‘Oral health in frail elderly’. Promotoren waren prof. dr. A. Vissink, prof. dr. G.M. Raghoebar en prof. dr. H.J.A. Meijer. Copromotor was dr. A. Visser.

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Reacties