× ABONNEREN

Promotie E.H. Monse

11 januari 2014 Geen reacties

Bella Monse promoveerde op 10 januari 2014 op haar proefschrift ‘The neglected state of oral health in the Philippines. Effective action for change’. Haar promotoren waren em. prof. dr. W.H. van Palenstein Helderman en prof. dr. R. Heinrich Weltzien. Co-promotor was dr. C.J. Holmgren.

Monse concludeert dat met het toenemende gebruik van fluoridetandpaste het gebruik van fluoride-applicaties in publieke interventieprogramma’s moet worden heroverwogen en meent dat een eenmalig gebruik van 38% SDF geen toegevoegde waarde heeft. Verder bepleit ze dat de nieuwe PUFA-index gebruikt moet worden als indicator voor de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit en als instrument voor lobbyen en promotie-activiteiten. Tevens stelde Monse een relatie vast tussen dentale infecties en een lage body mass index (BMI). De door Monse opgedane inzichten resulteerden in de opzet van een geïntegreerd schoolgezondheidsprogramma (Essential Health Care Programme, EHCP), beter bekend als ‘Fit for school’, dat nu op grote schaal in de Filippijnen wordt uitgevoerd. In ‘Fit for school’ worden volks- en mondgezondheidsmaatregelen gecombineerd. Zo zijn handenwassen en tandenpoetsen de sleutelwoorden. De gezondheidsuitkomsten na 1 jaar EHCP lieten een positieve trend zien op worminfecties, BMI en tandcariës.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje