× ABONNEREN

Promotie H. Ghaeminia

23 juni 2017 Geen reacties

Veel klachtenvrije derde molaren worden verwijderd. Omdat er een gebrek aan wetenschappelijk bewijs hiervoor is, onderzocht Hossein Ghaeminia de effectiviteit van het verwijderen van klachtenvrije derde molaren. Hij concludeert dat er per patiënt een afweging moet worden gemaakt. Enerzijds brengt chirurgische verwijdering risico’s op complicaties met zich mee, zoals wondinfecties en schade aan de zenuw van de onderlip en kin. Anderzijds kan het laten zitten van een klachtenvrije derde molaar op termijn te leiden tot meer schade aan de buurelementen.

Ghaeminia geeft in zijn proefschrift aan welke patiënten risico lopen op de genoemde complicaties na verwijdering van de derde molaren. Tevens ontwikkelde hij een classificatie waarmee aan de hand van röntgenopnamen een inschatting kan worden gemaakt van de kans op zenuwschade. Hierdoor kunnen patiënten beter worden voorgelicht over de individuele risico’s op complicaties. Ook de afweging voor het wel of niet verwijderen van een derde molaar kan met deze classificatie beter worden gemaakt. Tot slot doet Ghaeminia handreikingen om  zenuwschade en infecties te voorkomen.

Op 23 juni 2017 promoveerde Hossein Ghaeminia aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op zijn proefschrift ‘Management of impacted third molars: indication, diagnostics and complications’. Promotoren waren prof. dr. G.J. Meijer en prof. dr. S.J. Bergé. Copromotoren waren dr. T.J.J. Maal en dr. T.G.P.H. Mettes.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje