× ABONNEREN

Promotie T.E. Rams

24 oktober 2013 Geen reacties

Op 9 september 2013 promoveerde dhr. T.E. Rams aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn proefschrift ‘Antibiotic resistance in human periodontitis and peri-implant microbiota’. Promotoren waren prof.dr. A.J. van Winkelhoff en prof.dr. J.E. Degener.

In zijn promotieonderzoek onderzocht Thomas Rams het effect van antibiotica bij behandelingen van parodontitis en infecties rond implantaties.

Antibiotica spelen een sleutelrol in het behandelen van parodontitis of vergelijkbare infecties rondom tandheelkundige implantaten. Rams vergeleek in een aantal onderzoeken de effecten van specifieke antibiotica op specifieke bacteriën (Streptococcus constellatus, Streptococcus intermedius en Enterococcus faecalis). Hij concludeert dat combinaties van antibiotica meer effect hebben op parodontale aandoeningen dan hoge concentraties van 1 antibioticum. Ook stelt hij dat van patiënt tot patiënt verschilt hoe het geïnfecteerde gebied reageert op antibiotica. Voor een effectieve behandeling raadt hij daarom een microbiologische analyse aan, voorafgaand aan het starten met antibiotica. Een dergelijke analyse kan in kaart brengen welk antibioticum de infectie kan aanpakken. De uitkomsten kunnen helpen om de zorg aan patiënten met chronische parodontitis en geïnfecteerde implantaten te verbeteren.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje