× ABONNEREN

Relatief veel bloeddonoren hebben parodontitis

6 januari 2020 Geen reacties

De prevalentie van parodontitis onder Duitse bloeddonoren is hoog. De ernst van parodontitis blijkt echter geen effect te hebben op de bloedparameters. 

Parodontitis is een ontstekingsziekte die wellicht van belang is bij het doneren van bloed. Om te achterhalen of dit wel of niet van belang is, hebben onderzoekers van de Universiteit van Leipzig en het Universitair Medisch Centrum Goettingen de parodontale gezondheid en de associatie tussen parodontitis en diverse bloedparameters beoordeeld. Daarnaast zijn vragenlijsten opgesteld om parodontitis onder bloeddonoren op te sporen. De 148 deelnemende bloeddonoren werden onderzocht en hierbij werden de carieuze, ontbrekende en gevulde gebitselementen geregistreerd volgens de DMFT-index. Op basis van de parodontale status werden de patiënten ingedeeld in de categorieën geen/mild, matig of ernstige parodontitis.

Bijna driekwart van de deelnemers had matige tot ernstige parodontitis. De ernst van de parodontitis bleek  geassocieerd met eerdere tandheelkundige bezoeken in verband met parodontitis. Van de bloedparameters leek in eerste instantie alleen procalcitonine geassocieerd te zijn met de ernst van parodontitis, dit volgde echter niet uit de post-hoc-analyses. Geen van de bloedparameters was geassocieerd met de ernst van parodontitis. De mondgezondheid van bloeddonoren in Nederland is voor zover bekend nog niet onderzocht, geschat wordt dat 10% van de Nederlanders leidt aan ernstige parodontitis.

 (Bron: Transfus Med, 13 oktober 2019 & Ned Tijdschr Tandheelk, april 2011)