× EINDEJAARSACTIE

Rijvaardigheid verminderd na kaakchirurgie

15 oktober 2020 Geen reacties

De totale remresponstijd die iemand heeft direct na een kaakchirurgische behandeling is significant langer dan wanneer iemand geen kaakchirurgie heeft ondergaan. Hierdoor nemen de onderzoekers aan dat een kaakchirurgische behandeling negatieve invloed heeft op de rijvaardigheid direct na de behandeling.

De rijvaardigheid van iemand hangt grotendeels af van de tijd die iemand nodig heeft om te reageren op een gebeurtenis en het voldoende kracht kunnen uit oefenen op het rempedaal, de totale remresponstijd (TBRT). De onderzoekers uit Oostenrijk wilden in een patiënt-controleonderzoek de TBRT evalueren van patiënten die een kaakchirurgische behandeling met lokale anesthesie hadden ondergaan. Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van een rijsimulator. Metingen bij de deelnemers werden uitgevoerd kort voor en direct na chirurgie en na verwijdering van de hechtingen, ongeveer 7 tot 10 dagen na chirurgie. De onderzoekers vergeleken deze resultaten met die van gezonde vrijwilligers.

In totaal ondergingen 73 patiënten alle metingen (37 vrouwen en 36 mannen). Daarnaast waren er nog 13 patiënten die de hechtingen niet kwamen laten verwijderen en waarbij de laatste meting dus ontbrak. De mediaan voor TBRT was 583 milliseconden (ms) kort voor chirurgie, 634 ms na chirurgie en 520 ms na het verwijderen van de hechtingen. De eerste en tweede meting verschilde significant van elkaar, daarnaast was het verschil significant tussen de eerste en derde meting, net als tussen de tweede en derde meting. In vergelijking met de waarden van 67 gezonde vrijwilligers was er geen significant verschil in TBRT op het laatste meetmoment. Om deze reden werd aangenomen dat deze waarden normaal waren.

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de rijvaardigheid mogelijk beïnvloed wordt door een kaakchirurgische behandeling. Overwogen moet worden om patiënten te adviseren geen auto te rijden direct na een kaakchirurgische behandeling en hen te informeren over de mogelijke gevolgen voor de rijvaardigheid van de behandeling. In Nederland is er nog geen consensus over het wel of niet zelf rijden direct na een behandeling, in veel gevallen wordt gecommuniceerd dat men zelf naar huis kan rijden. Soms wordt aangeraden om even bij te komen voordat men naar huis rijdt of wordt het helemaal afgeraden.

In het onderzoek ontbreekt het aan een controlegroep van patiënten die een ander soort behandeling hebben ondergaan. Hierdoor kan niet worden uitgesloten dat de resultaten beïnvloed zijn door factoren als type behandeling, verdoving of angst.

 (Bron: Clin Oral Investig, augustus 2020)

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Reacties