× ABONNEREN

Rubberdam bij restauraties niet altijd gebruikt door tandartsen

Staat van de mondzorg

7 februari 2023 Geen reacties

Het aanbrengen  van een rubberdam is veelal geïndiceerd, of op zijn minst aangeraden, bij een wortelkanaalbehandeling, een plastische opbouw en het leggen van een restauratie. Via het jaarlijkse Onderzoek Tandheelkundige Consumptie worden de verrichtingengegevens verzameld van een willekeurige steekproef van 25% van de patiënten van deelnemende tandartsen in de algemene praktijk. Voor de jaren 2017 en 2021 is gekeken of het gebruik van de rubberdam gedeclareerd werd. Hiervoor bestaan 2 codes: E45 bij wortelkanaalbehandelingen en V50 bij restauraties (exclusief amalgaam) en plastische opbouw.

svmfeb23_jpg.jpg

In 2017 en in 2021 waren er geen tandartsen die bij het maken van een restauratie altijd een rubberdam declareerden. Wel deden meer tandartsen dat wel eens: 43% in 2017 en 55% in 2021 bij een- en tweevlaksrestauraties en 50% in 2017 en 58% in 2021 bij drie- of meervlaksrestauraties. Bij de opbouw van plastisch materiaal declareerden in 2021 maar weinig tandartsen altijd de rubberdam (5%), wel nam het aandeel van degenen die dit nooit deden wat af van 72% naar 62%. In 2021 declareerde 24% van de tandartsen altijd een rubberdam bij een wortelkanaalbehandeling, 55% deed dat wel eens en 21% nooit. Vergeleken met 2017 was het aandeel tandartsen dat altijd een rubberdam gebruikt toegenomen.

In de thema-editie van februari over adhesieve tandheelkunde worden de resultaten van een onderzoek naar rubberdamgebruik onder vijfde- en zesde jaars tandheelkundestudenten gepresenteerd en wordt ingegaan op het binnen de adhesieve restauratieve tandheelkunde combineren van de digitale afdruk met de isolatie onder rubberdam. 

(Bron: Staat van de Mondzorg/KNMT, 2023) | (Illustrator: Guido van Gerven, Duplo Studio)

Naar de februari-editie Naar alle nieuwsberichten

 

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje