× ABONNEREN

Sensor voor vroegdiagnostiek van refluxziekte

Onder de loep! Víctor Madariaga Rivera

11 april 2023 V.I. Madariaga Rivera Geen reacties

Víctor Madariaga Rivera is sinds mei 2022 promovendus aan de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc. Promotoren van zijn onderzoek zijn prof. dr. Bas Loomans en dr. Frank Walboomers. Dr. Tatiana Pereira-Cenci begeleidt het onderzoek als copromotor. Het NTVT stelde Víctor 7 vragen over zijn onderzoek.

Wat onderzoek je?

Ik ben vooral bezig met de ontwikkeling van een draadloze sensor om intraorale fysiologische kenmerken van patiënten te kunnen meten zoals de zuurgraad (pH) van het speeksel. Mijn onderzoek maakt deel uit  van ORANGE-Health. Dit is een publiek-private samenwerking die zich richt op onderzoek naar het verband tussen mondgezondheid en algemene gezondheid, waarbij speeksel een grote rol speelt.

Wat is je drijfveer om onderzoek te doen?

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in wetenschappelijk onderzoek. Na mijn studie tandheelkunde in Chili heb ik daarom een translationele onderzoeksmaster gedaan in Duitsland en Zweden waarin ik me verdiepte in orofaciale fysiologie. Daarna heb ik 2 jaar gewerkt als gastonderzoeker op het gebied van pijnperceptie bij het Donders Instituut voor Neurowetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik vind het heel leuk nieuwe technieken te leren om uitdagende onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Mijn promotieproject combineert mijn interesses in orofaciale fysiologie en translationeel onderzoek perfect.

victor_madariaga_rivera_web_in_tekst.jpg

Foto: Joost Hoving

Waarom is juist dit onderwerp interessant om te onderzoeken?

Chronische refluxziekte is een heel prevalente aandoening die ernstige gevolgen kan hebben, zoals slokdarmkanker. Het is echter niet altijd makkelijk de diagnose op tijd te stellen. Zo zijn sommige diagnostische eerstelijnstechnieken afhankelijk van de aanwezigheid van symptomen. Daarnaast zijn tweedelijnstechnieken vaak invasief, denk bijvoorbeeld aan endoscopie. Ten slotte worden in de mondzorgpraktijk vaak patiënten gezien met ernstige erosieve gebitsslijtage zónder andere symptomen van reflux, die toch refluxziekte blijken te hebben (ook wel silent refluxers genoemd). Kortom, er is behoefte aan technieken die ons als tandartsen kunnen helpen om samen met andere zorgverleners reflux beter te diagnosticeren.

Wat zijn de belangrijkste onderzoeksvragen en -doelen?

Het doel van dit onderzoek is een draadloze intraorale sensor te ontwikkelen waarmee onder andere reflux gemonitord kan worden. Allereerst ga ik literatuuronderzoek doen naar het verband tussen speeksel, gebitsslijtage en refluxziekte. Daarnaast ga ik een pH-sensor in het lab testen om te kijken hoe deze reageert op een gesimuleerde orale omgeving. De pH-sensor wordt ook getest bij gezonde proefpersonen om de aanvaardbaarheid en meetprecisie te analyseren en daarna te optimaliseren. Tot slot gaan we deze sensor testen bij patiënten die in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem worden behandeld in het kader van refluxziekte, ernstige gebitsslijtage en premaligne slokdarmafwijkingen.

Wat is tot nu toe het grootste probleem waar je tegenaan bent gelopen?

Werken met veel partners betekent dat je de benodigde expertise hebt om het project goed uit te kunnen voeren. Aan de andere kant betekent dit ook dat alle partners goed moeten samenwerken en dat is niet altijd makkelijk. Ik ben daarom vooral bezig met het bewerkstelligen van een goede samenwerking met alle partners en het navigeren tussen verschillende manieren van werken en behoeften.

Wat levert je onderzoek op voor de mondzorg of de patiënt?

Met een intraorale pH-sensor hoop ik het verband tussen refluxziekte en orale zuurgraad te kunnen vaststellen. Deze intraorale sensor zou tandartsen, huisartsen en misschien ook maag-, darm- en lever-artsen de mogelijkheid geven vroegdiagnostiek te doen naar refluxziekte en gepersonaliseerde preventieve maatregelen te nemen zodat schadelijke gevolgen hiervan kunnen worden voorkomen. Op termijn gaan we ons wellicht ook richten op sensoren voor andere chronische ziekten, maar dat is nu nog toekomstmuziek.

Ben je 1e of 2e jaars promovendus en wil je ook over je promotieonderzoek vertellen? Stuur dan een email naar nieuwsberichten@ntvt.nl met als onderwerp 'Onder de loep!'

Naar alle nieuwsberichten

Dit bericht delen op sociale media? Klik op de deelknop links in beeld en kies uit Facebook, Twitter of Linkedin.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje