× ABONNEREN

Slaapbruxisme andere associaties dan waakbruxisme

Promotie Thiprawee Chattrattrai

25 maart 2024 Geen reacties

Waakbruxisme wordt geassocieerd met psychosociale problemen en klachten van  temporomandibulaire disfunctie en slaapbruxisme niet. Dit suggereert dat slaap- en waakbruxisme verschillende entiteiten zijn, hoewel verschillende meetmethodes zoals zelfrapportage en instrumentele benaderingen leidden tot verschillende uitkomsten. Dit  concludeert Thiprawee Chattrattrai in haar promotieonderzoek.

In het eerste klinische onderzoek dat Chattrattrai uitvoerde, werden bij 122 vrouwelijke deelnemers met myofaciale pijn en 46 pijnvrije vrouwen gedurende 2 opeenvolgende nachten polysomnische registraties uitgevoerd. Gedurende de dag werden de vrijwilligers blootgesteld aan een niet-stressvolle aandachtstaak, 4 stressvolle aandachtstaken en de rustperiodes daartussen. Uit de metingen volgde dat mensen die in rust bruxeren de neiging hebben om meer te bruxeren tijdens stressvolle taken. Daarnaast werd bevestigd dat slaapbruxisme meer gekenmerkt wordt door knarsen en waakbruxisme door klemactiviteiten.

In een volgend prospectief cohortonderzoek stond de vraag centraal of er verband bestaat tussen slaapbruxisme, waakbruxisme en TMD-klachten. Hierbij werd gekeken naar het type TMD-behandeling en psychosociale factoren en slaap-  of waakbruxisme. Alle 68 deelnemers kregen councelling en 33 ontvingen aanvullende behandelingen zoals fysiotherapie, psychosociale behandeling of een occlusale spalk. Zes weken na de behandeling werden veranderingen in de frequentie van slaap- en waakbruxisme gemeten. Met councelling kunnen mensen bewust gemaakt worden van hun waakbruxisme terwijl de verschillende TMD-behandelingen niet resulteerden in een afname in het slaapbruxisme.

Uit 2 grote onderzoeken met vragenlijsten en een polysomnografische registratie, 1 in Nederland en 1 in Brazilië, bleek dat er geen direct verband is tussen slaapbruxisme en slapeloosheid. Wel werd angst gezien als een brugfunctie tussen die 2.

 Op 7 februari 2024 promoveerde Thiprawee Chattrattrai aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Sleep bruxism, associations and comorbid conditions’. Promotoren waren prof. dr. F. Lobbezoo en prof. dr. G. Aarab. Copromotoren waren prof. dr. E.J.W. van Someren en prof. dr. T.F. Blanken. 

Zie ook video met Thiprawee opgenomen op de Dutch Dental Science Days 2023: https://www.ntvt.nl/denttalk/video

(Beeld: Shutterstock)

Naar alle nieuwsberichten

Dit bericht delen op sociale media? Klik op de deelknop links in beeld en kies uit Facebook, Twitter of Linkedin.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje