× ABONNEREN

Slechtere mondgezondheid en meer bruxisme bij parkinsonpatiënten

Promotie M.C. Verhoeff

12 december 2022 Geen reacties

De mondgezondheid van patiënten met de ziekte van Parkinson is over het algemeen slechter dan die van gezonde controlepersonen. Dat concludeert Merel Verhoeff op basis van haar promotieonderzoek. Verhoeffs onderzoek had tot doel de kennis over mondgezondheid bij parkinsonpatiënten te vergroten.

Verhoeff onderzocht de mondgezondheidgerelateerde kwaliteit van leven (OHRQoL) bij 341 parkinsonpatiënten. Het bleek dat parkinsonpatiënten een lagere OHRQoL-score hadden dan gezonde vrijwilligers. Onder andere motorische effecten van de ziekte hadden invloed op de OHRQoL-score van parkinsonpatiënten.

Verder analyseerde Verhoeff de relatie tussen de ziekte van Parkinson en bruxisme. In een pilotonderzoek toonde ze door middel van vragenlijsten aan dat bruxisme en TMD-pijn vaker voorkomen bij parkinsonpatiënten maar dat dit niet geassocieerd is met de dosis van dopaminerge medicatie. Een klinisch onderzoek moet in de toekomst meer duidelijkheid geven over de precieze klachten die bij parkinsonpatiënten vaker voorkomen en welke facetten van de ziekte hierbij een rol spelen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan gebitsslijtage en de rol van speeksel bij bruxisme. Speekselverlies komt namelijk voor bij 30 tot 70% van de parkinsonpatiënten.

Ten slotte voerde Verhoeff een systematisch literatuuronderzoek uit naar de mondgezondheid bij parkinsonpatiënten met speciale aandacht voor speekselklachten en orofaciale pijn en dysfunctie. Ook interviewde ze tandartsen die ervaring hadden met parkinsonpatiënten over behandeling, organisatie, onderzoek en onderwijs van mondzorg bij deze patiëntengroep.

Verhoeff concludeert dat als verbetering van de mondgezondheid bij parkinsonpatiënten door alle belanghebbenden wenselijk wordt geacht, er samengewerkt moet worden om passende oplossingen te vinden voor de moeilijkheden die (mond)zorgverleners bij deze patiëntengroep tegenkomen. Ze adviseert regelmatige afspraken met mondzorgverleners voor parkinsonpatiënten, met een belangrijke focus op preventie.

Op 8 december 2022 promoveerde Merel C. Verhoeff aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Trembling thoughts – Oral health, orofacial pain and dysfunction in Parkinson’s disease’. Promotoren waren prof. dr. F. Lobbezoo en prof. dr. H.W. Berendse. Als copromotoren waren dr. M. Koutris en dr. K.D. van Dijk bij het onderzoek betrokken.

(Beeld: Shutterstock)

Leestips van deze auteur:
Een leven lang goed kauwen: mondgezondheid en levenskwaliteit
Vroege orale symptomen van de ziekte van Parkinson
De ziekte van Parkinson, temporomandibulaire disfunctie en bruxisme
Medicamenten en verslavende middelen die potentieel bruxisme induceren of dempen
Behandelingsmogelijkheden voor de ziekte van Parkinson

Naar alle nieuwsberichten

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje