× ABONNEREN

Tandartsbezoek Nederlanders blijft stabiel op 78%

Staat van de mondzorg

11 juli 2023 Geen reacties

Het CBS verzamelt via de continue Gezondheidsenquête al sinds jaar en dag gegevens over het zorggebruik van de bevolking in Nederland. Wat betreft het tandartsbezoek werd daarbij tot en met 2005 onderscheid gemaakt tussen particulier verzekerden en ziekenfondsverzekerden. Voor de volwassenen in de laatste groep gold tot 1995 een aanspraak op betrekkelijk uitgebreide tandheelkundige zorg. Met wel als voorwaarde dat men ‘gesaneerd’ was en halfjaarlijks de tandarts bezocht. In de jaren 1996 tot en met 2004 was deze aanspraak beperkt tot de preventieve zorg. Vanaf 2006 geldt de basisverzekering, waarin de algemene mondzorg voor volwassenen niet meer wordt vergoed.

svm_07en0823_cms_150dpi_1000px.jpg
(Illustrator: Guido van Gerven, Duplo Studio)

De getoonde gegevens, die overigens zowel jeugdigen als volwassenen omvatten, laten zien dat het tandartsbezoek allengs steeg van 60,9% in 1981 tot om en nabij 78% aan het eind van de vorige eeuw en zich vanaf toen tot op heden heeft gehandhaafd op ongeveer dat niveau.

(Bron: KNMT/Staat van de mondzorg, 2023)

In het artikel van Annemarie Fleming in de juli/augustuseditie gaat het juist om mensen die een tandartsbezoek mijden. Zij onderscheidt daarin 4 subtypen en geeft tips over hoe met hen het gesprek aan te gaan zodat achterhaald kan worden wat de redenen voor het mijden van de tandarts zijn. Aan de hand daarvan kunnen er verdere stappen worden gezet.

Naar artikel

Naar editie

Naar alle nieuwsberichten

 

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje