× ABONNEREN

Tandartspraktijk vooral bezocht door hoogopgeleide ouderen

Promotie P.C. Bots-van ‘t Spijker

6 juni 2022 Geen reacties

Voer een basisverzekering in voor tandheelkundige zorg voor ouderen vanaf 75 jaar en bezoek hen thuis als ze niet meer naar de mondzorgpraktijk komen. Dat adviseert tandarts-geriatrie Nelleke Bots-van ’t Spijker naar aanleiding van haar proefschrift over de mondgezondheid van thuiswonende ouderen die de algemene tandartspraktijk bezoeken. Ze zag dat de mondgezondheid van relatief gezonde, dentate en hoger opgeleide ouderen vanaf de leeftijd van 75 jaar sterk achteruit gaat. Bots-van ‘t Spijker verwacht dat dit voor ouderen die de mondzorgpraktijk niet meer bezoeken nog meer het geval zal zijn. Aangezien steeds meer ouderen hun eigen dentitie behouden, moeten tandartsen inzetten op toekomstbestendige mondgezondheid en preventie.

Bots-van ’t Spijker deed vragenlijstonderzoek bij 373 tandartsen en 375 oudere patiënten. De tandartsen gaven aan dat 60% van de patiënten last had van parodontale klachten, 45% een verwacht verminderd slikvermogen had en bij 21% cariës voorkwam. In de leeftijd van 60 tot 65 jaar was de algehele en mondgezondheid beter dan van patiënten ouder dan 75. Wanneer de patiënten gevraagd werd naar hun klachten, gaf 22% aan last te hebben van pijn en 10% ontevreden te zijn met de esthetiek van het gebit. Van alle ouderen meende driekwart dat hun mondgezondheid ‘goed’ of ‘acceptabel’ was. Tandartsen vonden dat dit slechts in de helft van de patiënten het geval was. Een hoge behandelintensiteit, enkele ouderdomsgerelateerde ziekten of veel medicatie waren van invloed op een lagere beoordeling van de mondgezondheid door de tandarts. Daarmee lijken dit een risicofactoren te zijn voor een slechtere mondgezondheid.

Het percentage edentate patiënten in dit onderzoek was laag, slechts 3,6%. Dit komt overeen met eerder onderzoek dat laat zien dat edentate ouderen minder vaak de tandarts bezoeken. De behandelstrategie van de deelnemende tandartsen was vooral gericht op het behoud van de dentitie van de oudere.

Bots-van ’t Spijker onderzocht ook welke barrières tandartsen tegenkomen bij het behandelen van oudere patiënten. Ze deed dit aan de hand van een systematisch literatuuronderzoek en vragenlijstonderzoek. De twee belangrijkste barrières hingen samen met de financiering en kennis om zorg te verlenen.

Op 3 juni 2022 promoveerde Pieternella (Nelleke) Christina Bots-van ‘t Spijker aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Older people in dental practice: oral health and oral health care’. Promotoren waren prof. dr. J.J.M. Bruers en prof. dr. J.M.G.A. Schols. Copromotor was dr. C.D. van der Maarel-Wierink.

(Beeld: Shutterstock)

Naar alle nieuwsberichten

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje