× ABONNEREN

Tandheelkunde van peuter tot puber

Congresnieuws

31 mei 2024 Geen reacties

Onder de titel ‘Tandheelkunde van peuter tot puber’ werd door Dental Events op vrijdag 24 mei 2024 een congres georganiseerd op het voormalige cruiseschip SS Rotterdam. Als eerste spreker benadrukte kindertandarts Dien Gambon de verschuiving in smaakvoorkeur die zich de afgelopen decennia bij kinderen heeft voorgedaan. De voorkeur van 13- en 14-jarigen voor zoet is afgenomen en er is sprake van een toename in de voorkeur voor zuur, vooral bij jongens, wat ongetwijfeld een rol speelt bij de toename van gebitserosie. Uit haar vragen aan het publiek bleek dat de zuurgraad van voedingsmiddelen moeilijk is in te schatten.

Logopedist Peter Helderop beschreef de rol van tongpositie en -spanning bij een open beet en hoe de tongdruk, lipdruk en wangdruk van de musculus masseter gemeten kunnen worden. Door gedurende enkele maanden ’s nachts een Myosa, een soort hockeybitje, te gebruiken, wordt de tong richting het palatum verplaatst. Hierdoor neemt de tongdruk aantoonbaar af, wordt de neusademhaling hersteld en vermindert de open beet.

Orthodontist Erik Reukers besprak de voor- en nadelen van de behandeling in 2 fasen van occlusieproblemen bij een Angle Klasse-II waarbij eerst de overjet wordt gecorrigeerd en later de positie van de gebitselementen met vaste orthodontische apparatuur. Volgens Reukers kan de behandeling bij een Angle Klasse-II het beste vóór de groeispurt aanvangen, dit in tegenstelling tot de behandeling van een Angle Klasse-III waarbij de groei van de patiënt afgewacht moet worden.

Parodontoloog Dick Barendregt riep de aanwezigen op vroegtijdig alert te zijn op mogelijke agenesieën. Asymmetrische eruptie van een gebitselement dient als alarmsignaal te fungeren voor het maken van een intraorale röntgenopname van de niet-doorgebroken zijde. In het geval van een cuspidaat kan ook buccaal worden gepalpeerd om de aanwezigheid en positie van het niet-doorgebroken gebitselement te onderzoeken.

Hoogleraar kindertandheelkunde David Manton besprak de mogelijkheden en beperkingen van diverse technieken die kunnen helpen bij de diagnose van een cariëslaesie. Vervolgens vergeleek hij het effect van sealen en het bevorderen van remineralisatie met calcium en fosfaat. Het belangrijkste blijft echter het gesprek met ouders en kinderen over een eetpatroon met weinig suiker.

Luc Marks, verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, besprak endodontie bij kinderen. Zijn conclusie is dat een pulpotomie bij primaire gebitselementen relatief eenvoudig uitgevoerd kan worden. Hierbij wordt nu nog vaak formocresol gebruikt, terwijl dit vanwege de mogelijke carcinogene werking obsoleet is. MTA (mineraaltrioxideaggregaat) is volgens Marks tegenwoordig de gouden standaard, ondanks de langzamere werking en hogere kosten. De restauratie na de pulpotomie is ook een belangrijke factor voor het uiteindelijke succes. Hiervoor kan beter glasionomeercement dan composiet worden gebruikt of een stalen kroon worden geplaatst.

Restauratief tandarts Marcel Linssen illustreerde het belang van vroegdiagnostiek van aangeboren afwijkingen aan de hand van enkele casussen van amelogenesis imperfecta. Deze glazuurafwijkingen moeten zo vroeg mogelijk herkend worden. Hierdoor kan gebitserosie van het aanwezige hypoplastische glazuur worden voorkomen. Dit hypoplastische glazuur is essentieel voor hechting van tandheelkundige restauraties. Linssen benadrukte daarnaast het belang om ankylotische melkmolaren te verwijderen, omdat deze in situ meer schade opleveren.

Sjoerd Smeekens, eveneens restauratief tandarts, ging in op de krachten in de kaak tijdens het kauwen. Bij occlusale restauraties met platte kauwvlakken zijn deze groter is dan wanneer de knobbels zijn gereconstrueerd, wat kaakproblemen kan geven. Ook moeten bij tandheelkundige reconstructies de optimale breedte en lengteverhoudingen worden hersteld. Door het digitaal scannen van door trauma verloren gegane gebitselementen weet je als behandelaar precies hoeveel ruimte nodig is.

Samenvattend: door het grote aantal klinische voorbeelden een zeer nuttige dag voor iedereen die zich bezighoudt met mondzorg aan patiënten onder de 18 jaar.

dr. Henk S. Brand, redacteur

Naar alle nieuwsberichten

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje