× ABONNEREN

Tandverlies als marker voor algemene gezondheid

Promotie H.C.M. Donders

21 juli 2022 Geen reacties

Aandoeningen van het gebit en verschillende systemische ziekten zijn gebaseerd op overlappende pathofysiologische mechanismen. Met haar promotieonderzoek draagt Marie-Chris Donders bij aan kennis over de raakvlakken tussen tandheelkunde en algemene geneeskunde.

Donders voerde 2 onderzoeken uit naar de associatie tussen dentale conditie en cardiovasculaire parameters. Bij 212 patiënten uit 3 ziekenhuizen onderzocht ze retrospectief de associatie tussen coronaire calcium (CAC) scores en de dentale conditie op basis van een panoramische röntgenopname. Na correctie voor risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen zoals leeftijd, geslacht en een hoog cholesterolgehalte, bleek er geen significante associatie te zijn tussen de dentale conditie en CAC-scores. In een tweede onderzoek bestudeerde Donders de associatie tussen de inflammatoire belasting door parodontitis en 2 cardiovasculaire parameters, de CAC-score en de endotheelfunctie. Bij 41 parodontitispatiënten en 30 gezonde controles vond ze geen associatie tussen CAC-score en endotheelfunctie enerzijds en de Periodontal Inflamed Surface Area score anderzijds. Bij de parodontitispatiënten was na effectieve parodontale behandeling geen verbetering van de cardiovasculaire parameters te zien.

Ten slotte verkende Donders een associatie tussen de dentale conditie en de ernst van een COVID-19-infectie. Initieel werd een significante associatie gevonden tussen alveolair botverlies of tandverlies en het verloop van een COVID-19-infectie. Dit waren echter, na correctie voor COVID-19-risicofactoren (onder andere leeftijd, diabetes, cardiovasculaire aandoeningen en roken), geen onafhankelijke risicofactoren. Aan de hand van deze resultaten voerde Donders een onderzoek uit naar voorspellingsmodellen voor kritieke uitkomsten van COVID-19 op basis van demografische kenmerken, medische aandoeningen en dentale conditie. De resultaten van dit onderzoek worden binnenkort gepubliceerd.

Donders pleit voor een groter bewustzijn van het gebit als spiegel van de algemene gezondheid. Ze ziet het verlies van gebitselementen als een snelle en makkelijk toegankelijke marker voor de algemene gezondheid en beargumenteert dat de inspectie van het gebit door alle zorgverleners moet worden geaccepteerd als een standaard, globaal diagnostisch hulpmiddel.

Op 27 juni 2022 promoveerde H.C.M. (Marie-Chris) Donders aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift ‘Dental status as a window to general health’. Promotoren waren prof. dr. J. de Lange en prof. dr. B.G. Loos. Copromotor was prof. dr. A.W.J. van ‘t Hof.

(Beeld: Shutterstock)

Naar alle nieuwsberichten

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje