× ABONNEREN

Toename van aantal orthodontiepatiënten in alle leeftijdsgroepen

Staat van de mondzorg

4 december 2020 Geen reacties

Het CBS onderzoekt jaarlijks het zorggebruik van de bevolking bij een steekproef van 9.500 particuliere huishoudens. Daarbij wordt ook gevraagd of men in het afgelopen jaar ten minste 1 maal bij een orthodontist is geweest. Als de uitkomsten van  de jaren 2014 en 2019 worden vergeleken, valt op dat het percentage mensen dat een orthodontist heeft bezocht in alle leeftijdsgroepen in 2019 licht was gestegen. Dit gold ook voor volwassenen. Procentueel betroffen het weliswaar kleine toenames, maar absoluut ging het in de leeftijdsgroep van 20 t/m 39 jaar om ruim 95.000 extra patiënten. In de leeftijdsgroep van 40 jaar en ouder nam het aantal patiënten met ruim 113.000 toe.

Illustrator: Guido van Gerven, Duplo Studio

(Bron: Staat van de mondzorg/KNMT, 2020).

Leestip
Zie de decembereditie die op 4 december 2020 verscheen: een hele editie over orthodontie
Ga naar editie

 

 

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje