× EINDEJAARSACTIE

Uitkomsten van de NTVT-peiling ‘Mondzorg voor kwetsbare ouderen’

3 december 2019 Geen reacties

Een meerderheid van de respondenten bereid blijkt te zijn mondzorg aan huis te verlenen als een kwetsbare oudere niet meer in staat is naar de praktijk te komen. Dit is het opvallende resultaat uit de digitale NTVT-peiling met 10 stellingen over de mondzorg voor kwetsbare ouderen, die plaatsvond van medio september tot oktober 2019. De meesten waren het daarnaast ermee eens dat de huidige organisatie van mondzorg voor kwetsbare ouderen aangepast moet worden, maar tegelijkertijd ervaren zij dat vanuit de politiek en overheid weinig aandacht is voor de mondzorg aan deze groep patiënten.

De respons

De totale respons bestond uit 87 ingevulde vragenlijsten. Wat betreft de achtergronden van de respondenten bleek dat 49,4% van de vragenlijsten was ingevuld door een man (n = 43) en 42,5% door een vrouw (n = 37). Zeven respondenten (8%) hadden niet ingevuld van welk geslacht zij waren. Er vulden 76 Nederlanders (87,4%) versus 3 Belgen (3,4%) de enquête in. Van 8 respondenten (9,2%) was de nationaliteit onbekend. De meeste respondenten waren tandarts en hadden een eigen praktijk of werkten als zzp’er.

De NTVT-lezers werden via de NTVT-nieuwsbrief, -website en -social media opgeroepen deze korte online-enquête in te vullen. Alhoewel dit aantal niet groot is om duidelijke conclusies te trekken, koppelen wij de mening van de NTVT-lezers wel graag aan u terug.

De uitkomsten

Stelling 1. Het belang van mondzorg voor kwetsbare ouderen heeft onvoldoende aandacht vanuit de politiek en overheid

Stelling 2. De eigen bijdrage voor de benodigde mondzorg, is voor de meeste ouderen in mijn praktijk geen probleem

Stelling 3. Bij het opstellen van een mondzorgplan word ik als mondzorgverlener vaak geconfronteerd met ethische dilemma’s

Stelling 4. De huidige organisatie van de mondzorg voor kwetsbare ouderen dient aangepast te worden

Stelling 5. Mondhygiënisten zijn onmisbaar in het verlenen van mondzorg voor kwetsbare ouderen

Stelling 6. Ik ben voldoende opgeleid om mondzorg adequaat te verlenen aan kwetsbare ouderen met cognitieve problemen

Stelling 7. Mondzorg voor kwetsbare ouderen moet volledig worden vergoed vanuit de basisverzekering

Stelling 8. Ik ben bereid mondzorg aan huis te leveren wanneer een kwetsbare oudere niet meer naar de praktijk kan komen

Stelling 9. Het uitvoeren van mondzorg bij een kwetsbare oudere vind ik lastig omdat de kwetsbare oudere onvoldoende gemotiveerd is

Stelling 10. Optimale en adequate professionele mondzorg voor kwetsbare ouderen kan alleen worden geleverd in samenspraak met andere zorgverleners zoals huisarts, geriater of specialist

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Reacties