× ABONNEREN

Uitwisseling van medische gegevens onderzocht

13 november 2014 Geen reacties

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) constateert na 1 jaar onderzoek naar het Landelijk Schakelpunt (LSP) dat de verwerking van de gegevens via het LSP conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verloopt. Op enkele administratieve punten bestond ruimte voor verbetering die inmiddels is doorgevoerd.

Voor het onderzoek werd 1 jaar geleden een steekproef gehouden waarbij in 149 dossiers is nagegaan of toestemming volgens de regels was verkregen. In 8 gevallen kon niet worden aangetoond dat er sprake was van een rechtsgeldige en uitdrukkelijke toestemming voor de uitwisseling van medische gegevens. De omissies waren van administratieve en informatieve aard. Zo hebben bijvoorbeeld patiënten bewust toestemming gegeven, maar een formulier niet helemaal volledig ingevuld. In 1 geval ontbrak de datum van ondertekening van de toestemming; in enkele andere gevallen kon niet met zekerheid worden aangetoond dat de informatiefolder persoonlijk aan de patiënt was overhandigd.

Patiënten moeten zelf hun huisarts of apotheker toestemming geven om hun medische gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners via het LSP. Inmiddels zijn er bijna 5 miljoen mensen opgenomen in de medische database.

(Bron: Persbericht VZVZ, 4 november 2014)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje