× ABONNEREN

Van WIP-richtlijnen is 84% verlopen

24 juni 2015 Geen reacties

Van 84% van de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) is de revisiedatum overschreden. De werkgroep verwijderde deze 109 richtlijnen in de loop van 2014 van zijn website, maar draaide dit terug na klachten van gebruikers volgens het WIP-jaarverslag 2014.

De WIP kampt met structureel geldgebrek. De organisatie krijgt jaarlijks ruim 350.000 euro subsidie van het ministerie van VWS, terwijl 900.000 euro nodig is, aldus de werkgroep in het jaarverslag. Het lukt hierdoor niet om de in totaal 130 bestaande richtlijnen voor infectiepreventie steeds tijdig bij te werken. Ook is het volgens de WIP lastig om, zonder financiële compensatie, voldoende experts blijvend aan zich te binden.

De geldproblemen zijn ontstaan door onenigheid in het veld over wie de richtlijnontwikkeling op het gebied van infectiepreventie moet betalen. Minister Schippers verwijst naar de zorginstellingen en zorgverzekeraars. Daarop heeft de WIP een vrijwillige bijdrage gevraagd van ziekenhuizen. Ziekenhuisverenigingen hebben hun leden echter afgeraden te betalen. Vijf ziekenhuizen hebben uiteindelijk samen bijna 28.000 euro bijgedragen, zo blijkt uit het jaarverslag.

De WIP en het ministerie van VWS doen nog steeds pogingen een uitweg uit de impasse te vinden. Hoewel die tot nu toe nog weinig hebben opgeleverd, is het eerdere voornemen van de WIP om zichzelf op te heffen voorlopig van de baan.

(Bron: Medisch Contact, 17 juni 2015)

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje